Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Täl vodel planoiš om tehta völ viž liža-urokad, sjomkad linneba jo necil kezal.
12 Veps New written Veps
New-writing language Adivoiš lugijoidenno
 1. Uhokun keskes mäni ezmäine necil vodel Kipinän vai Vepsläižen kibinän radnikoiden vastuz lugijoidenke.
13 Veps New written Veps
New-writing language Adivoiš saamelaižidenno
 1. Üks’ neniš projektoišpäi omNevond”- sebran projektRada melel, ei kelel”, miččen polhe voit lugeda necil lehtpolel.
14 Veps New written Veps
New-writing language Adivoiš sarnas
 1. Täl vodel meletimei, mišto kan man sur’t pühäd, 75–vottušt Vägestusen päiväd tari muštištada kaikid ristituid, ked paniba pän necil voinal, ked surmhassei radoiba küliš i lidnoiš.
 1. Voib sanuda, mišto ei unohtagoi, mič čen kal’hen arvon maksoi meiden rahvaz necil voinal.
15 Veps New written Veps
New-writing language Äi om hüvid da väha om armhid
 1. Ezmeižid openikoid, a proidii d’o 61 vott, kut mänd’he školha, hän hüvin muštab, žal’dičeb vaise, mise äjid d’o ii ole necil mal.
16 Veps New written Veps
New-writing language Äjak ilod lumi tob kaikuččele!
 1. Ei muite necil päiväl jo tuli tradicijaks tehta erazvuiččid sportfestivalid, konkursoid, voibuid kut lapsiden, muga aigvoččiden-ki täht.
 1. Necil päiväl oli čoma , irdal oli läm’, sikš praznikale kerazihe äi rahvast.
17 Veps New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Mitte-žo oli minun čududeluz, konz minä olin nähnu, miše necil čomal, muga mujukahašti kuvatud tahol, seižuba vaiše pertid saubatud iknoidenke, a tulda niidennoks eskai jaugai ei lujas kebn azj.
18 Veps New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Necil kerdal tuli mununnoks minun sebranik Joška, Fed’a-dädän poig.
19 Veps New written Veps
New-writing language Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Edel heid necil mal eliba saamelaižed.
20 Veps New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. Necil radol Šakei oli 4 vott.