Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
231 Veps New written Veps
New-writing language Tundištoitim lapsid vepsän kul’turanke
 1. Necil kerdal lapsil oli voimuz tedištada, ked oma vepsläižed.
232 Veps New written Veps
New-writing language Uded tedoavaidused
 1. Necil vodel Ol’ga Žukovan ezituz oli Vepsän kelen puhegiden polhe.
233 Veps New written Veps
New-writing language Uhokun 23. päiv – todesižiden mehiden praznik
 1. Necil päiväl ozatelem meiden armhid mehiddedoid, tatoid, dädid, vellid, poigid.
234 Veps New written Veps
New-writing language Ühtes kaiken om veslemb!
 1. Necil aigal ilokahad Ninad paniba händast reguzile da rehkiba mägespäi.
235 Veps New written Veps
New-writing language Ühtes voib tehta äjan!
 1. Necil tärktal päiväl ozatelmaha eläjid tuliba ezmäine Karjalan Valdkundan Rahvahaližen da regionaližen politikan ministerstvan varapämez’ Andrei Manin, Prionežjen municipaližen rajonan pämez’ Vadim Suharev.
236 Veps New written Veps
New-writing language Üläopenikad vajehtihe tedo- da kul’turmahtištol
 1. Necil azjtegol oli äi hüvid da tarbhaižid tegendoid.
237 Veps New written Veps
New-writing language Ümbri vepsläižiš küliš kahtes päiväs
 1. Nägui, miše necil dorogal jo amu ei olend nimittušt remontad.
 1. Kalagen keskes hän ozuti meile muštristan, sanui, miše necil sijal ende oli Varlaaman Hutinskijan jumalanpert’.
 1. Necil sügüzel muzei praznuičeb 50-vottušt jubilejad.
 1. necil päiväl oli huba.
238 Veps New written Veps
New-writing language Ümbrišton ministroiden vastuz
 1. Täl vodel vepsläižil oli voimuz olda necil vastusel.
239 Veps New written Veps
New-writing language Unehe sidotud henged (vepsläižiden uskondoiden mödhe)
 1. Vepsän kelen paginoiš necil nimel voib olda fonetižid eroid: l’ičkän’e (Pondal) da l’ičkein’e (Šimgär’).
 1. Necil mifologižel hengel oli kaks’ tutabad literaturišt pävariantad: germanialaine E.T.A.
240 Veps New written Veps
New-writing language Uskon, kaičen istorijad
 1. ozutim sijad, kus eli vepsläine kanz i starinoičim, kus seižub kaikutte predmet i mikš se seižub necil sijal.