Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
241 Veps New written Veps
New-writing language Uziden vägidenke udhe openduzvodhe
 1. Jo necil openduzvodel opendaškandeba vepsän kel’t.
242 Veps Dialectal texts VÄGI
(сила)
 1. necil kerdal sinä otid vägen, toižel, voib olda, minä
243 Veps New written Veps
New-writing language Vanhad openduzkirjad
 1. Necil aigal voit heile abutada.
244 Veps Northern Veps
Tales Vel'l' i sizar
(Брат и сестра)

 1. Kuna necil akal d'ougsihe kouk, kuna käzisihe harav, kuna perzesihe turbaz, kuna sihe kal'l', kuna pinžsihe so, kuna sil'msihe sil'mlähte.
245 Veps New written Veps
New-writing language Venäman päiv Kiži-sarel
 1. Kaikuččes man lidnas, küläs necil päiväl tehtas čomid koncertoid, festivalid, melentartuižid vastusid, vändoid, mastar’-klassoid lapsiden da vanhembiden täht, äjiš lidnoiš necil päiväl om praznikaližid sal’utoid.
 1. Pohjoine keza ei ihastoitand adivoid räkel säl, no päiväine kaikse muhadeli necil päiväl da kükseli vihmpil’vid.
 1. Ekskursijan jäl’ge jogahine tahtnik ühtni mastar’- klassoihe, miččid necil päiväl oli äi: adivod openzihe vändmaha karjalaižehe "Küükkä"-vändho, openzihe kudomaha tradicionaližid vöid, täputamha savespäi padaižid, tehmaha čomid ozatelendkartaižid Kiži-saren kuvidenke.
 1. Periodika-paindišt oli-ki necil päiväl sarel.
246 Veps New written Veps
New-writing language Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš
 1. Necil vodel mugoine tedokonferencii oli tehtud Petroskoiš, 25.–28.06.2014.
247 Veps New written Veps
New-writing language Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš
 1. Necil vodel mugoine tedokonferencii oli tehtud Petroskoiš, 25.–28.06.2014.
248 Veps New written Veps
New-writing language Venujan kiven alle vezi ei jokse
 1. Necil aigal meidennoks tuleskeleba uded mehed, kudambad mugažo kehitoitaba kel’t, abutaba meile rados.
 1. Jügedoid küzundoid lendam necil Sovetal da löudam sigä hüvid pätusid”.
249 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän hor adivoiš Belorussias
 1. Ezmäks sanun, mise necil aigal sulakun lopus Belorussias om d’o lujas čoma, läm’, londuz heraštub: nor’ vihand hein, vauktad da pakuižed änikod ihastoitaze sil’mäd, keväz’line päiväine lämbitab.
250 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän kel’ uzile sugupol’vile
 1. Vaiše necil openduzvodel opendai Šokšuspäi mäni radmaha Šoutjärven školha.
 1. Täl vodel Kalagen školha ezmäižehe klassaha tuli 11 openikad, Šoutjärven školas necil openduzvodel ezmäižes klassas opendasoi 13 openikad.
 1. Sureks ozaks necil vodel ezmäižele kursale tuli kaks’ prihaštGleb Fomin da German Issar.