Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
251 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän kul’tursebran rad muloi i nügüd’
 1. Vepsläine tedomez’ eposan tegii Nina Zaiceva oli necil vastusel Helsinki-lidnas.
252 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän rahvahan tradicijoiden mödhe
 1. Necil čomal tal’vpäiväl külän eläjil oli hüvä voimuz kosketadas vepsän kul’turanke, tradicijoidenke, kundelta čomad muzikad, kacta lapsiden ezitusid, nähtas tutabidenke i hüvä mänetada aigad.
253 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän runotusen marafon
 1. Vepsän runotuz ühtenzoiti rahvast necil päiväl.
254 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine keitändkirj
 1. Toivom, miše necil čomal kirjal linneb sur’ tiraž.
255 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine kul’tur eläb norišton keskes
 1. Necil ezitusel kaik oli kuti kožmusesmuzik, video, tekst, figur mustiš sobiš.
 1. Äjad kundliba starinoid mechižes, lugiba siš kirjoiš, a necil öl kacujad eskai nägištiba sen Rahvahaližes muzejas”.
256 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine tradicionaline söm
 1. Ku se putui neiččele, ka nece znamoiči, miše necil vodel hän mäneb mehele, ku prihalenaib.
257 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižiš pagištihe Francias
 1. Presumey, Le Puy-en-Velay-lidnan Guillaume Bude-kul’turjoukun pämez’ kucui mindai necil vodel keväz’kun 10.
 1. Kaikile konferencii tuli mel’he, kaikutte oli ilokaz i kaikutte, voib olda, necil öl, uništi vepsläižiš mecoiš da järviš i, voib olda, Ojat’- jogen randoiš
258 Veps New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Voib otta todesišt saved, ku om, ka paremba vauktad, tehta nozolad i necil nozolal pidi voita jaugad da käded.
259 Veps Northern Veps
Tales Viikuško čapab sizarel käded
(Брат отрубает руки у сестры)

 1. Necil akal kuna döug däi sihe kouk, kuna käzisihe harav, kuna silmsihe lähte, kuna perzesihe so.
260 Veps New written Veps
New-writing language Vingl (Ülenzoitnus mö unohtim endišt)
 1. Necil aigal ukon kodinikad varaidamata ümbärziba ezitatad, a raccastajan edehe ličihe naine i, maihutaden kädel pidust’ küläd, kidasti:
  Edemba!