Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Veps New written Veps
New-writing language Besedal vepsläiženno
 1. Mugoine nimi om necil rahvahaližel vändimel.
22 Veps Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)

 1. Hän ot’ i plitale ištįihe, kacubpliitha om kirditet:
  «Ken necen plitan lendab, plitan al om sabl’ i posudin vägevad viinad, ken necen viinan d'ob, se voiškandob vladet’ necil sabl'al i necil sabl'al pobedib gadan

 1. Carin sluga ot’ sablän kädehe i čapii pän necil bogatiril.

 1. Carin vävu sanub: «Laskte alahaks i lämbitelde necil lämeil
 1. Necil balul vanhamb vel'l' kert’ ili gulei i mina, Kuzov, necil balul olin, pivad dein küläks, huulįd möto vod’, a suuhu ii puutnu.
23 Veps New written Veps
New-writing language Čičiliuškutätüteatrale – 10 vot!
 1. Necil vodel karjalan rahvahan Čičiliuškutätüteatrale täudui 10 vot.
 1. Necil ehtal teatran ühtnikoile oli sanutud lujas äi lämid da tarbhaižid sanoid, sanutihe äi kitändsanoid-ki.
24 Veps New written Veps
New-writing language Čoma da melentartuine festival’
 1. Necil päiväl eziniba augotižškolan openikad.
 1. Opendajad da üläopenikad, kudambil necil aigal oli pedagogine praktik školas, abutiba lapsile vaumitadas festivalinnoks.
25 Veps New written Veps
New-writing language Čoma kezalebu
 1. Necil kerdal meid oli kümne vägestajad.
26 Veps New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Arskaht'
 1. Enamba heiden repertuaras om mugoižid pajoid, miččid pajatiba neniš tahoiš, necil paginal.
27 Veps New written Veps
New-writing language Čomatar Komi–valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Läz jogahižen voden kirjutam sen polhe, no täl kerdal neche voib antta enamba homaičust, sikš ku necil vodel meiden Karjalavaldkund da Petroskoilidn oli konkursan ižandan.
 1. Necil etapal kaik ühtnikad lujas hüvin ozutiba, miše oma lujas arvokahad ičeze rahvahan ezitajad i miše ei muite heid valitihe ezitada ičeze rahvast.
28 Veps New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. Festivalin polhe hän sanui muga:
  Necil festivalil om lujas sur’ znamoičend.
29 Veps New written Veps
New-writing language Čudokaz sarnoiden starinoičii
 1. Necil projektal, kut toižiš-ki mugoižiš lugemižiš, tekstan lugijad tundištoitaba kundlijoid nügüdläižiden Petroskoin kirjutajiden uziden kirjoidenke.
30 Veps New written Veps
New-writing language Edes om völ äi radod
 1. Sikš necil vodel pidab hüvin rata, miše vajehtada situacijad kelenke parembaks i pidab tehta muga, miše zakonad kaičižiba kelid.
 1. Necil vodel, kut muloi-ki, Anapas tehtas lager’ igähižiden rahvahiden peniden ezitajiden täht.
 1. Necil vodel vepsläižid varastab völ äi melentartuižid azjtegoid.