Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Veps New written Veps
New-writing language Heiden nimid meiden ma ei unohta nikonz
 1. Necil päiväl johtutam niid, ked koliba kaites meiden mad vihanikoišpäi i ozatelem kaikid, ked jäiba henghe.
42 Veps New written Veps
New-writing language Heimpäiväd Estinmal
 1. Sikš vodel 1971 necil tahol zavottihe sauda sur’ sanatorii da Veden Kuskuz i akvapark.
 1. Ak keradab oksaižid kaskel, a uk necil aigal ištuihe pipkutamha.
43 Veps New written Veps
New-writing language Heimrahvahiden kosketused oma vahvad
 1. tedištim, miččihe azjoihe hän tuli Karjalan pälidnaha necil kerdal:
  Indrek, mitte om sinun tulendan pätegend?
44 Veps New written Veps
New-writing language Heimrahvahiden päiväd Tallinas
 1. Sikš necil vodel Heimpäiväd Tallinas omištadihe igähižile rahvahile, niiden keskesvähäluguižileki.
 1. Necil vodel heimpäivile Estinmaha kuctihe necen starinan kirjutajad.
 1. Se om kaznu necil aigal, meil om ani melentartuine vepsänkeline literatur, oma ičemoi literaturan klassikad.
45 Veps New written Veps
New-writing language Hö lahjoičiba meile mirud!
 1. Necil vodel äjiš lidnoiš da küliš Vägestusen päiväl uden tradicijan oli Kolematoi rahvazjouk (Bessmertnii Polk)-akcii.
 1. Necil päiväl meiden pradedad da prababad, dedad da babad todeks oliba rindal meidenke.
 1. Jäl’gmäižiš voziš en mušta mugomad rahvahan lugumärad, mitte oli necil vodel.
46 Veps New written Veps
New-writing language Hüvä elon da radon ozutez
 1. Necil vodel hänele täuduiži 100 vot.
 1. Tedan kirjaspäi, miše sen aigan Jussi Rainio tegi suren radon vepsän kelen polhe, miše necil kelel voiži hüvin pagišta da hüvin lugeda.
47 Veps Northern Veps
Tales Hüvä niičukaine Varvei
(Добрая девочка Варвей)

 1. Necil adivol koluš sihe i däi.
48 Veps New written Veps
New-writing language Hüvä ozutez norištole
 1. Necil päiväl kaik läheližed ristitud, heimolaižed, kollegad, školan openikad da külän eläjad ozateliba händast sündundpäivänke.
49 Veps New written Veps
New-writing language Hüvä voimuz ozutada ičeze tedoid
 1. Necil vodel se mäni jo 66.
50 Veps New written Veps
New-writing language Hüviš meliš oldes
 1. Necil vodel läm’ keza kadoi kuna-se, ei tule meidennoks lämbitamha päiväižel.