Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

261 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Veps New written Veps
New-writing language Igän elä, igän opete!
 1. Necil aigal Šušt kaik oli muretud, kaik pertid oli polttud.
52 Veps Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast
(Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast)

 1. 27Iisus sanui heile: «Necil öl kaik hül’gäidat mindai, sikš ku Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Jumal rikob paimnen, i lambhad jokseškandeba kaikihe polihe

 1. 30Iisus sanui hänele: «Todeks sanun sinei: tämbei, necil öl, edel sidä, konz kukoi kahtišti launub, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
53 Veps Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad jätaba händast
(Iisus endustab, miše openikad jätaba händast)
 1. 31Siloi Iisus sanui heile: «Necil öl kaik hül’gäidat mindai, sikš ku Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Jumal rikob paimnen, i lambhad jokseškandeba kaikihe polihe

 1. 34Iisus sanui: «Todeks sanun sinei: necil öl, edel sidä, konz kukoi launuškandeb, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
54 Veps Biblical texts (translated) Iisus i samarialaine naine

 1. 20Meiden tatad oma kumardanus Jumalale necil mägel, a , evrejalaižed, sanut, miše se taho, kus tarbiž kumartas, om Jerusalimas

 1. 21Iisus sanui: «Usko minei, naine: tuleb aig, konz et kumardagoiš Tatale et necil mägel, dai et Jerusalimas-ki.
55 Veps Biblical texts (translated) Iisus suditas surmale
 1. Necil kidastusel i ülembaižed papid saiba, midä tahtoiba.
56 Veps Biblical texts (translated) Iisus tervehtoitab mehen Vifezdan kül’bendsijas
 1. Ved’ hän ei murendand vaiše sobatkäsköd, hän sanui völ Jumalan ičeze tataks i tegi necil ičtaze Jumalan vuiččeks.
57 Veps New written Veps
New-writing language Ilokaz da razvakaz praznik edel sur’t pühäd
 1. Kut tegihe sel’ged, ende necil praznikal oli toine tärged päznamoičend.
 1. Olga Žukova starinoiči, miše necil päiväl nor’ ak da hänen mužik ajeliba čomitadud korjil külädme.
 1. Rahvaz tezi ende, midä tarbiž tehta necil aigal.
 1. em tekoi nügüd’ jo, midä tarbiž oli tehta necil nedalil, sikš ku nügüd’ meiden elos ei ole muga sidotud miččed-ne tegod miččihe-se konkretižihe päivihe vai aigoihe.
 1. voim vaiše lugeda tedokirjoiš, midä vepsläižed tegiba ende necil nedalil.
 1. Hot’ nügüd’ necil praznikal om toine znamoičend, se jäb mugoižen-žo ilokahan kut ende-ki.
58 Veps New written Veps
New-writing language Isogaisa – šamanoiden praznik
 1. Min täht šamanad vastasoiš i midä melentartušt voib nägištada necil noididen praznikal?
59 Veps New written Veps
New-writing language Jäl’gidentedai
 1. Ka necil pallištol reboil om tehtud äi karoid!
60 Veps New written Veps
New-writing language Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
 1. Necil päiväl niid ozutiba Vepsän rahvahan hor, etnografine ansambl’Karjalada fol’klorteatrKarel’skaja gornica”.