Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

28 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Pondal
 1. Äjad pidäba živatoid da kaik eläjad radaba mal.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Eläb vezi
 1. Kacuhtiba naižed paremba da nägištiba, miše jänišiden sel’gil ištuba pened mehed da pidäba astjaižed käziš.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Suremb grupp vepsläižišpäi tezi, miše om mugoižid mehid vai institutoid, ked pidäba hol’t vepsän keles.
 1. nimitiba paksus nenid-žo mehid i institutoid, miččid iče vepsläižed pidäba tärktembin.
 1. Karjalan- i vepsänkeližed lehtesed pidäba kosketusid lugijoidenke.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimpäiväd Estinmal
 1. Pidäba vastust kodikelen kaičendas lapsiden kazvatajad, voiba vajehtada situacijad.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Zevedejan poigad
 1. 42No Iisus kucui heid kaikid ičezennoks i sanui: « tedat, miše ned, ked oma pämehen ištmel, oma rahvahiden ižandad, i maiden ülembaižed mehed pidäba rahvahid ičeze valdan al.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Zevedejan poigad
(Iisus i Zevedejan poigad)
 1. 25No Iisus kucui heid ičezennoks i sanui: « tedat, miše valdanpidäjad oma rahvahan ižandad, i maiden ülembaižed mehed pidäba rahvahan ičeze valdan al.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
 1. Ved’ amuižiš aigoišpäi vepsläižed pidäba sures arvos londusen ižandoid.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Karjalaine ”Kruuga” ühtenzoiti rahvast
 1. Ristitud pidäba toine tošt kädes i tegeba figuroid, miččid meletab kargun vedäi.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Ken om vanhemb?
 1. 25Siloi Iisus sanui heile: «Kunigahad oma ičeze rahvahan ižandad, i mehid, kudambad pidäba rahvast valdan al, kuctas hüväntegijoikš.
10 Vepsian Southern Veps
Dialectal texts Kut nahkan tegiba
(Как кожу выделывали)
 1. Nahkan ligotaba vedhe, pidäba nedalin' vedes.

 1. Koumed–nelläd sutkad pidäba izveskas nečiš.

 1. Koume nedalid pidäba, päliči koumes nedališ möst žo muga obdelivaiba i möst, paneba koumeks nedalikš.
 1. Ihcan nedalid, koume smenad pidäba i nahk vaamiž liib.