Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

30 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Veps New written Veps
New-writing language Opendajiden johtutesišpäi
 1. Laps’vozil ristitud lujas äi aigad mänetaba školas, kus heiš pidäba hol’t opendajad.
22 Veps New written Veps
New-writing language Pandas zavet, loitas Jumalale
 1. KÜLÄN ELÄJAD PIDÄBA KORKTAS TRADICIJAD
  Zavetnijale Časovensakajapraznikale tuleskeleb äi rahvast.
 1. Vanhembad külän eläjad pidäba korktas enttušt tradicijad.
 1. Ristitud pidäba sures arvos kanzan veroid, napriba kaita niid da jätta kaikeks igäks veroid, miččid muga pit’kha, voz’sadoid kaičiba heiden ezitatad.
23 Veps New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 4-6 lugu
 1. Kaiken tarbiž kacta, kut toižed pidäba ičtaze i tehta heiden vuiččikš.
24 Veps New written Veps
Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 14.2. Vepsläižil om lujas äi erazvuiččid primetoid kalatusen polhe
(В чистой воде рыба клюет. 14.2. У вепсов существует множество примет, связанных с рыбалкой)
 1. kaiken aigan pidäba niid muštos.
25 Veps Miscellaneous Sel'ktas vedes kala kokib. 20.1. Anižröunan eläjad oma jo harjenuded
(В чистой воде рыба клюет. 20.1. Жители Прионежья уже привыкли)

 1. Änižjärven tulebas elos pidäba hol’t mugažo Karjalan lehtmehed.
26 Veps New written Veps
New-writing language Ümbri vepsläižiš küliš kahtes päiväs
 1. Om eläjiden-ki keskes mugoižid ristituid, ked pidäba kozid, kanoid, kodijänišid da ei lähtkoi posadaspäi eskai tal’veks nikuna.
27 Veps New written Veps
New-writing language Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!
 1. No om ristituid, kudambad hüvin pidäba toižid rahvahid, arvostaba heiden kul’turad, tradicijoid.
28 Veps New written Veps
New-writing language Vauged uni
 1. A tähtazkuvad oma tozižed, kaikutte tedab ičeze tahon, miše ei segoitoitta aigad i sen täht ei kubahtagoi, hägumatomad nitid oma pästtud male i pidäba sen, likutades hillänke pajonke.
29 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine fil’m ozutadihe kinofestivalil Estonian mal
 1. Nügüd’ vepsläižed vähän pidäba lehmid, sikš küliš ei ole paimnid.
30 Veps New written Veps
New-writing language Viž openduzvot om jo läz tagaze
 1. pidäba vastust vepsän kelen kaičendas.