Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

44 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 17 Ken navedib pidäda ilod, se gollištub,
  a ken navedib vinad da hüväd sömäd, se ei bohattu.
12 Veps New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Vaiše nece naine kaikile nevoimiččid erazvuiččid kazvandoid voib pidäda, ei vaiše kartohkoid i lukuid kazvatada.
13 Veps Dialectal texts KEL’
(язык)
 1. pidäda kel’t hambhiden keskes
 1. erašti ani čoma oliži pidäda kel’t hambhiden keskes
14 Veps New written Veps
New-writing language Konz kodikeles hengen kibištab…
 1. A norile kirjutajile, kudambad kirjutaba rahvahaližel kelel, tarbiž pidäda vastust kelenladus”.
15 Veps New written Veps
New-writing language Koume sebrad – üks’ vägi
 1. Jelizaveta Haritonova, Rahvahaližen politikan pämez’, starinoiči: « pätim pidäda Suomalaižugrilaižiden rahvahiden miše vepsläižed mugažo tuliba tämbei konferencijale.
16 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut minä kalatan
(Как я ловлю рыбу)

 1. Jes’li voib pidäda eläbän sär’gižen kuukuižes, ottas čomas sured ahned.
 1. Sügüzou voib pidäda prodol’nikan sent’abrihesai, kuni ii kül’mä järv.

 1. Kevädou hiid’ tarbiž pidäda madaloil’ venoil’ randoil’, kudamil’ tahoil’ kezou kazvab šuug libo must rogo.

 1. Ongen sima kevädou tariž pidäda ongiragan pitte.
 1. Šot onges pidäda tarbiž kogonaine i eläb, vaiše södihe agjaižen libo koli, tarbiž panda uz’.
 1. Ongitades voib pidäda kuukun.
17 Veps Southern Veps
Dialectal texts Kut nahkan tegiba
(Как кожу выделывали)

 1. Muigenzoitad sutkad nelläižed, vižjaižed voib pidäda, hot’ i nedalin’ pidäd, ii varaida.
18 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut tegiba vasan
 1. Irdal vilus tari pidäda kuni muiktab, hodibka lämmäs, a potom irdal.
19 Veps New written Veps
New-writing language Kut voib eläda pajota?
 1. No sidä ei sa panda kombuile, sen tarbiž pidäda kuti skripkan.
20 Veps New written Veps
New-writing language Männu voz’ oli satusekaz vepsän rahvahan täht
 1. Kanman sur’t praznikad kaik školad planiruiba pidäda erazvuiččid azjtegoid: tehta vastusid, konferencijoid, möst avaita istorijan lehtpolid.