Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

58 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Veps New written Veps
New-writing language Vauged uni
 1. Üht pol’t ei nägu, se om minun südäimes i minä vaiše mujan, kut öl vedase aig, a toine pol’ om melentartuine aigmänetand, konz voib tarkištada, kut astub, mäneb aig.
52 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän runotusen marafon
 1. Löuta tarbhašt sanad, miše kosketada ristitun henged, avaita toižile ičeze melid, abutada löuta südäimes vastusid kaikihe küzundoihe...
53 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno
 1. Pertin südäimes ei ole lämäd.
 1. Kul’turpert’ bumagal om rados, no mi tegese pertin südäimes, tedaba vaiše külän eläjad.
 1. kaik olim väzunuded, no südäimes oli mugoine ilo, miše sil päiväl toim äi ihastust külälaižile mehile, ved’ heiden jogapäiväine elo om jügedamb da holevamb, mi lidnalaižiden, no se om melentartuine.
54 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižes pertiš
 1. Pertin südäimes seižui sur’ päč.
55 Veps Biblical texts (translated) Voi teid!
(Voi teid!)
 1. Puhtastat mal’l’ad i padad irdpolespäi, a südäimes ned oma täuded anastust i värhut.
 1. 28Mugažo tö-ki olet tozioiktad irdpolespäi, mehiden sil’miš, no südäimes olet koiverdelijad i pahantegijad.
56 Veps New written Veps
New-writing language Voinal polttud lapsteaig(pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal)
 1. Embįi sel’genzoitta, a südäimes mittese säru om.”
57 Veps Biblical texts (translated) Völ muga sanuba melevad:
 1. 27 Tege ezmäi radod pertin irdpolel,
  lopi radoid ičeiž pöudol,
  a sid’ jo pidä hol’t kodin südäimes.
58 Veps New written Veps
New-writing language Znamasine pühä aig
 1. Irdpolespäi muna nägub kolnudeks, no südäimes se kaičeb ut elod, mitte lähteb sišpäi.