Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

72 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Čomatar Komi–valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Melentartuižed da, voib sanuda, kaikid aktualižembad küzundad oliba Periodikapaindišton radnikoil, sikš ku lujas hüvin tedaba igähižiden suomalaižugrilaižiden rahvahiden problemoid.
 1. Neiččiden vastused nenihe küzundoihe ozutiba sidä, kut tedaba ičeze rahvahan problemoid, midä iče tegeba rahvahan kul’turan da kelen kehitoitandan da kaičendan täht.
12 Veps New written Veps
New-writing language Edahopenduz: hüvid i pahoid polid
 1. Kaik jo tedaba, miše meiden mirus kävub paha tartuz’, mitte painasti kaikiden ristituiden eloho.
13 Veps New written Veps
New-writing language Ei ole kalhembad ristitud mirus
 1. Händast äjad tedaba i oma sidä mel’t, miše mugomad sanad kut hüvüz’, radonnavedind, toziavoimuz’, vastusenpidändlujas kožuba hänehe.
14 Veps New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Niišpäi, ken nimiti vaiše vepsän mamankeleks, läz kaik (95,3%) sanuiba, miše tedaba vepsän kel’t lujas hüvin vai hüvin.
 1. ELDIA-projektan anketale vastusid andajišpäi läz kaik kut-se da tedaba vepsän kel’t.
 1. No erased, ked tedaba zakonad, sanuba, miše kävutandas zakonoil ei ole znamoičendad, ned vähä midä tehtas vepsän kelen olon paremboituses.
15 Veps New written Veps
New-writing language Elodme astub pajonke
 1. Heiden kirj tegihe melentartuižeks kaikile, ked tedaba da opendaba vepsän kel’t, tedištaba vepsän rahvahan endišt elod.
16 Veps New written Veps
New-writing language Elon pu änikoičeb jo 30 vot
 1. Penikaine pallišt mülüi äi adivoid: tägä kerazihe ei vaiše vepsläižed, no kaik, kelle om melentartušt vepsän rahvahan kul’tur, ked tedaba vepsläižiden adivoičetusen tradicijan polhe, ked navediba vepsläžid pajoid da tradicionališt magukast sömišt.
17 Veps New written Veps
New-writing language Hän eli meiden keskes
 1. Vepsän literatur om nor’, i kaikuttušt mahtokast kirjutajad vai runoilijad vepsläižed tedaba hüvin.
18 Veps Dialectal texts HIL’
(уголь)
 1. meiden küläine pen’ om; ei voi hil’t šižläs pi däda, kaik jo tedaba azjas
19 Veps Biblical texts (translated) Iisus ülembaižen papin edes
 1. Ved’ tedaba, midä olen pagižnu
20 Veps Biblical texts (translated) Iisusan loičend openikoiden poles
 1. oma elänuded sinun sanoiden mödhe 7i tedaba nügüd’, miše kaik, midä oled minei andnu, om tulnu sinuspäi.
 1. Nügüd’ todeks tedaba, miše minä olen tulnu sinunnopäi, i uskoba, miše sinä oled mindai oigendanu.
 1. 25Tozioiged Tatam, mir ei tunde sindai, no minä tunden, i nene, kudambad oma tägä, tedaba, miše sinä oled oigendanu mindai.