Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

66 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalagen školha tuli ani uz’ lager’ lapsiden täht
 1. Ezmäine palanece om akcii, konz tedištam, midä ristitud tedaba vepsläižiš da toiziš vähäluguižiš rahvahiš.
22 Vepsian New written Veps
New-writing language Kändajan tark rad
 1. Ezmäi kaiked joudajan enciklopedijan täht kirjutaba ristitud, kudambil ei ole vepsläižid jurid, no kudambad tedaba vepsän kel’t.
23 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut opeta last kahthe kel’he?
 1. Elädes Suomen mal, minei, kut mamale, oli i nügüd’ om tärged, miše minun lapsed tedaižiba mugažo hüvin maman kel’t, kut tedaba suomen kel’t.
 1. enamba tedaba.
24 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut voib eläda pajota?
 1. hüvin rižaba rahvahan pajod, tedaba, mitte se om.
25 Vepsian New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Ii, laps’, kuspäi sidä tedaba?
26 Vepsian New written Veps
New-writing language Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
 1. Vepsläižed iče sanuba i tedaba, miše küliš om vähä ristituid, i norid om kaik vähemba.
27 Vepsian New written Veps
New-writing language Meid ühtenzoitab üks’ tärged azj!
 1. Kaik tedaba, miše norišton käziš om kaik, i mugoižen aktivižen norišton täht oli tehtud nece forum!
 1. Jogahižen päivän ühtnikoile tuleskeliba erazvuiččed tetabad ristitud politikan da ekonomikan miruspäi, tedaba ičeze azjan lujas hüvin, sikš starinoičiba norištole kut tarbiž rata, midä pidab teta da tehta ičeze rahvahan kaičendan täht.
28 Vepsian New written Veps
New-writing language Meiden ezitatoiden kel’ om nügüd’ Vepsän kel’atlasas
 1. Mi koskeb sanoid, ka sid’ mugažo nägub, miše mitte-se pagin kaiči endevanhan sanan, mitte-se kadoti sen, i sen sijale tuli sana venän kelen pohjoižpaginoišpäi: čomaa suvivepsläižil enamban sanutas bask, hot’ tetas čoma-ki sana; keskvepsläižil sanutas külä, pohjoižvepsläižilposad, a suvi- i Ojatin vepsläižil paksumb om der’uun’; pohjoižvepsläižed tedaba sanan ravaz, a toižil sanutas vaiše vanh; Vologdan agjan vepsläižed kaiken aigan otaba paginaha sanad , a toižedmado vai venälaižen velgsanan gad; Vologdan agjas sanutas čunz’, a Ojatin vepsläižedšot i m.
29 Vepsian New written Veps
New-writing language Mikš Karjalan valdkundanznamal om kondi?
 1. Kaik tedaba, miše Karjalan valdkundal oma ičeze flag, gimn da valdkundanznam.
30 Vepsian New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. el’gendaba kaiken, tedaba pajoižid vepsän kelel, no sel’ktas pagišta, kut baboi da dedoi pagižeba, ei mahtkoi.