Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

65 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Vepsian New written Veps
New-writing language Tradicionaližed tedod kut tarbhaine elon pala
 1. Igähižed rahvahad lujas hüvin tundeba londust da tedaba, kut eläda senke kožmuses.
52 Vepsian New written Veps
New-writing language Tulgat pagižmaha vepsäks!
 1. Toižed heišpäi tedaba vepsän kel’t hüvin, toižed nikonz ei pagižnugoi vepsäks, no kuliba vepsläižid paginoid laps’aigas.
53 Vepsian New written Veps
New-writing language Üks’ om hüvä, a kaks’ – paremb
 1. Vastkarin, lapsed, kudambad laps’aigaspäi tedaba enamb üht kel’t, oma rohktembad, sädajad, kebnemba opendaba gumanitarižid tedoid, heiden mel’kuviteluz om levedamb, oma tolerantižembad.
54 Vepsian New written Veps
New-writing language Ümbri vepsläižiš küliš kahtes päiväs
 1. Oli melentartušt nägištada, kut külän eläjäd jagaba sur’t posadad derüunoidme da hüvin tedaba niiden röunaižed.
55 Vepsian New written Veps
New-writing language Venälaine škol Kipral
 1. Minei om lujas mel’he opetas, ezmäks sikš ku školas sam hüvid tedoid, a toižeks sikš ku školas om lujas hüväsüdäimeližid opendajid, kudambile om tärged opeta openikoid kaikehe, midä tedaba iče.
56 Vepsian New written Veps
New-writing language Venujan kiven alle vezi ei jokse
 1. Äi oli tedomehid, ekspertoid, mugomid ristituid, ked hüvin tedaba igähižiden rahvahiden holid da azjoid, miččiden polhe rahvahad pagižiba.
57 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsän kelen kursad Piterin agjas
 1. Toižed tahtoiba opetas kirjutamha da lugemaha kodikelel, toižil oma vepsläižed jured, no ei mahtkoi pagišta vepsäks, vaiše tedaba erasid sanoid ičemoi kelel.
 1. ani laps’aigaspäi tedaba vepsän kel’t, kaikel südäimel holduba ičemoi kelen tulebas elos.
58 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsän kelen kursad udes vedätas Petroskoiš
 1. Oikti-ik minä tedan, miše sinai om mugoižid openikoid, kudambad tedaba vepsän kel’t da mugažo om niid, kudambad ei tekoi sidä?
 1. Om ristituid, kudambad tedaba vepsän kel’t, pagižeba heredas kelel.
 1. Kaik openikad jo hüvin voiba lugeda vepsäks, tedaba jo miččid-se grammatiksändoid.
59 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine keitändkirj
 1. Mugažo hänenke jagoihe ičeze tedoil vanhad ristitud, kudambad hüvin tedaba vepsläižiden sömižiden vaumičendan erigoičusid.
60 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno
 1. Kul’turpert’ bumagal om rados, no mi tegese pertin südäimes, tedaba vaiše külän eläjad.