Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

72 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
61 Veps New written Veps
New-writing language Ümbrišton ministroiden vastuz
 1. Igähižed rahvahad kaiken igän eliba kožmuses londusenke, sikš tedaba, mikš om tärged abutada kaita sidä.
62 Veps New written Veps
New-writing language Venälaine škol Kipral
 1. Minei om lujas mel’he opetas, ezmäks sikš ku školas sam hüvid tedoid, a toižeks sikš ku školas om lujas hüväsüdäimeližid opendajid, kudambile om tärged opeta openikoid kaikehe, midä tedaba iče.
63 Veps New written Veps
New-writing language Venujan kiven alle vezi ei jokse
 1. Äi oli tedomehid, ekspertoid, mugomid ristituid, ked hüvin tedaba igähižiden rahvahiden holid da azjoid, miččiden polhe rahvahad pagižiba.
64 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän kelen kursad Piterin agjas
 1. Toižed tahtoiba opetas kirjutamha da lugemaha kodikelel, toižil oma vepsläižed jured, no ei mahtkoi pagišta vepsäks, vaiše tedaba erasid sanoid ičemoi kelel.
 1. ani laps’aigaspäi tedaba vepsän kel’t, kaikel südäimel holduba ičemoi kelen tulebas elos.
65 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän kelen kursad udes vedätas Petroskoiš
 1. Oikti-ik minä tedan, miše sinai om mugoižid openikoid, kudambad tedaba vepsän kel’t da mugažo om niid, kudambad ei tekoi sidä?
 1. Om ristituid, kudambad tedaba vepsän kel’t, pagižeba heredas kelel.
 1. Kaik openikad jo hüvin voiba lugeda vepsäks, tedaba jo miččid-se grammatiksändoid.
66 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine keitändkirj
 1. Mugažo hänenke jagoihe ičeze tedoil vanhad ristitud, kudambad hüvin tedaba vepsläižiden sömižiden vaumičendan erigoičusid.
67 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno
 1. Kul’turpert’ bumagal om rados, no mi tegese pertin südäimes, tedaba vaiše külän eläjad.
68 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižil om toivoid i varastusid
 1. Möhemba tulijad opendajad oma jo openus universitetas, heile oli kebnemb rata opendamas kel’t, ved’ tedaba jo kelen strukturad, sistemad, mittušt oma sanuded universitetas ezmäi kaiked Maria Ivanovna Mulloželpäi.
69 Veps New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Muga sanutihe: ”Üksnäiž tedadüks’jaine kibu, kahten tetaskaks’jaine kibu, a äjad tedabatirpamatoi kibu”.
70 Veps New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
 1. Kaik tedaba, miše joga sobatan linneb kül’bet’.