Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

67 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
61 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine keitändkirj
  1. Mugažo hänenke jagoihe ičeze tedoil vanhad ristitud, kudambad hüvin tedaba vepsläižiden sömižiden vaumičendan erigoičusid.
62 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno
  1. Kul’turpert’ bumagal om rados, no mi tegese pertin südäimes, tedaba vaiše külän eläjad.
63 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläižil om toivoid i varastusid
  1. Möhemba tulij ad opendajad oma jo openus universitetas, heile oli kebnemb rata opendamas kel’t, ved’ tedaba jo kelen strukturad, sistemad, mittušt oma sanuded universitetas ezmäi kaiked Maria Ivanovna Mulloželpäi.
64 Vepsian New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
  1. Muga sanutihe: ”Üksnäiž tedadüks’jaine kibu, kahten tetaskaks’jaine kibu, a äjad tedabatirpamatoi kibu”.
65 Vepsian New written Veps
New-writing language Veroiden Tedolang
  1. Kaik tedaba, miše joga sobatan linneb kül’bet’.
66 Vepsian New written Veps
New-writing language Viž vot nece om ani augotiž
  1. Mi om Paginklubsen polhe tedaba äjad.
  1. Erased jo tedaba vepsän kel’t i tuleskeleba klubaha pagižmaha, tedmaha uzištoid, samha hüvid melid.
67 Vepsian New written Veps
New-writing language Völ üks’ maht kehitoitta kel’t
  1. Ezmäižes gruppas oli ristituid, kudambad tedaba Wikipedias da rados siš lujas hüvin, pagižiba päproblemoiš da vajehtihe ičeze mahtištol.