Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

27 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Vepsian Biblical texts (translated) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 14 Ala polge jumalatomiden tele,
  ala kävele pahoil jäl’gil.
12 Vepsian New written Veps
New-writing language Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Lujas aigoiš homendesel kaks’ akad, kaks’ lüpsajadravaz da nor’, – kan’gad jaugoiš, fufaikad päl, sured paikad päs läksiba tele i astuiba živattanhannoks.
13 Vepsian New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Voib sanuda, miše molembad kucuiba mindai necile tele.
14 Vepsian New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Voib sanuda, miše molembad kucuiba mindai necile tele.
15 Vepsian New written Veps
New-writing language Miš holdub vepsläine norišt?
 1. Kacmata pahaze sähä vastusele tuliba äjad mehed: üläopenikad, opendajad, tele- da radioradnikad, kaik ned nored ristitud, ked holduba hengel vepsän rahvahas.
 1. Vastusen aigan kaik änestim i ühtel melel valičim delegatoikš mugoižed ristitud: Anna Anhimova, “Vepsän vezad”- norišton organizacijan pämez’; Maria Ijudina, Karjalan rahvahaližen tele- da radiotoimišton radnik da Al’ona Jegorova, Petroskoin universitetan 3.
16 Vepsian Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 10 Ken vedäb pahale tele oiktoid,
  se iče lankteb ičeze haudha,
  a oiktad saba hüväd.
17 Vepsian New written Veps
New-writing language Nevest-hir’
 1. Päzuiba hebod tele, azotihe.
18 Vepsian New written Veps
New-writing language Otam kameran da lähtem tijale!
 1. Vepsläižed tele- da lehtmehed, voib sanuda, oma ühthine sebr.
19 Vepsian New written Veps
New-writing language Parm da kozad
 1. Kut kulištiba kozad, miše parm lendab niiden päl, eskai hüppäten joksiba, üliči aidas hüppiba i tele joksiba!
20 Vepsian Biblical texts (translated) Pidembad muštatišed elon erazvuiččiš azjoiš
 1. 19 Kundle, pogaižem, da ole melev,
  oigenda südäin oiktale tele.