Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

29 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Vepsian Biblical texts (translated) Opendused rahvahale
 1. Kut mez’ voib tedištada ičeze ten?
22 Vepsian Biblical texts (translated) Ozoitezstarin kahten poigan polhe
(Ozoitezstarin kahten poigan polhe)
 1. 32Joan ozuti teile oiktan ten, no et usknugoi hänele.
23 Vepsian New written Veps
New-writing language Räkäd muzikpäiväd Kuhmos vilun 2015. kezan
 1. A ten toižel polel om kirjutadud: ”Vepsäntie”.
24 Vepsian New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
 1. Mamoi i baboi teziba hüvin ten pühäkodinnoks, molembad käveliba sinna službale völ norespäi.
 1. Öd i päiväd ten tuhu seižui külän päl, rahvaz küksi völ kodiživatoid-ki.
 1. Ten päl kului kaiken kida, lajind, möngund.
 1. Konz libuim mägehe, ka hänen šlingui polhe-toižehe kaikiš ten haudaižiš.
25 Vepsian New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 10-13. lugu
 1. Sid’ avaižihe uks’ i pertihe joksi Vas’kin Pet’ameiden sused, kudamb eli sil-žo ten polel, kut mö-ki.
 1. Pertid molembil ten polil mugažo seižuiba sijal.
26 Vepsian New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 4-6 lugu
 1. A nügüd’, konz suomalaižed tegeškanziba ičeze zakonoid, mamoi kaivoi mad ten täht i radoi erazvuiččil jügedoil radoil, sikš ku kaik mužikad oliba voinal.
27 Vepsian New written Veps
New-writing language Tijaine – sula linduine
 1. Mamoi, voib-ik niid
  kosketada, ved’ ned lendiba ningoman pit’kän ten eskai meriden taga, a niid sigä södas?!”
28 Vepsian New written Veps
New-writing language Tundištoitte – Kipr!
 1. Eskai mašinad tägä ajaba, kut Anglias-ki, ten hural polel.
29 Vepsian New written Veps
New-writing language Varu
 1. Joksta ei olend kuna, ten saupsiba nored kuzed, konz-se niid ištutiba mecnikad, i nügüd’ ned seižuiba läbipäzumatomal jonol.