Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

63 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Veps New written Veps
New-writing language Kolumba
 1. Ei tahtoigoi nimidä teta.
22 Veps New written Veps
New-writing language Konz kodikeles hengen kibištab…
 1. No pidab el’geta, miše nimitte valdkundan zakon ei vajehta necidä situacijad, ku iče ristituil ei linne tahtod teta ičeze kodikel’t, pagišta sil da sirtta sidä norele sugupol’vele.
23 Veps New written Veps
New-writing language Kuldaižed käded da melekaz pä
 1. Kaiken aigan pidab naprida tehta midä-se, loda, säta i pidab teta, kuna astud i völ ei sa unohtada ičeze jurid.
24 Veps Biblical texts (translated) Kut el’geta ozoitezstarinad semendajan polhe
(Kut el’geta ozoitezstarinad semendajan polhe)
 1. 10Hän sanui: «Teile om anttud teta Jumalan valdkundan peitazjad, no toižile kaik sanutas ozoitezstarinoil, muga miše kacuba i ei nähkoi, kuleba i ei el’gekoi.
25 Veps New written Veps
New-writing language Kut opeta last kahthe kel’he?
 1. Om-ik nece huba vai hüväteta äi kelid laps’igaspäi?
 1. Nece hüvin abuti tütrele el’geta, kut om tärged teta maman kel’t verhas mas.
 1. Nece ajeluz oli huvä todištuz Vladale, kut om tärged teta maman kel’t i pagišta sil.
 1. Sid’ vaiše vanhembad voiba abutada lapsile teta maman kel’t.
26 Veps New written Veps
New-writing language Lahjoitihe parahimid
 1. Navedib ičeze kodikel’t, kaiken sanub ristituile, miše pidab teta ičeze rahvahan kul’turad”.
27 Veps New written Veps
New-writing language Meid ühtenzoitab üks’ tärged azj!
 1. Jogahižen päivän ühtnikoile tuleskeliba erazvuiččed tetabad ristitud politikan da ekonomikan miruspäi, tedaba ičeze azjan lujas hüvin, sikš starinoičiba norištole kut tarbiž rata, midä pidab teta da tehta ičeze rahvahan kaičendan täht.
28 Veps New written Veps
New-writing language Miččen pidäb olda ”Kipinäle”
 1. Ištundal sanutihe, miše tarbiž tehta uzid sanoid edemba-ki, sikš ku pidab kehitoitta kel’t i teta ut vaihištod pagištes nügüd’aigaižiš problemoiš.
29 Veps Biblical texts (translated) Mikš Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?
(Mikš Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?)

 1. 11Iisus sanui: «Sikš, miše teile om anttud teta taivhan valdkundan peitazjoid, a heile ei.
30 Veps Biblical texts (translated) Min täht Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?
(Min täht Iisus pagižeb ozoitezstarinoil?)

 1. 11Hän sanui heile: «Teile om anttud teta Jumalan valdkundan peitazjad.