Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

57 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Vepsian New written Veps
New-writing language Nevest-hir’
 1. Čududelihe manradajan poig, sanub vastha:
  Ka ved’ sinä ed voi minei abutada, eskai telustada-ki, min täht sinei pidab teta, kuna minä astun?
32 Vepsian New written Veps
New-writing language Norel francialaižel om melentartuz’ vepsoihe
 1. Sid’ lugin äi suomen kelel kirjutadud tekstoid, sikš miše tahtoin teta enamba necen kelen polhe.
33 Vepsian New written Veps
New-writing language Noriden vastuz Karjalan mas
 1. Igähižil rahvahil om erazvuiččid problemoid, ozutesikš, Karjalas rahvaz ei kaiken el’gendab, miše olda miččen-se rahvahan ezitajan, teta sen kul’turan da kelen, om hüvä da tarbhaine azj.
 1. Nece projekt om tozi lujas hüvä idei, tarbiž, miše se eläiži edemba-ki, miše antta meidentulij aleel’geta da teta kut-žo äi rahvahid meiden Venämas i mitte melentartuine istorii sil om.
34 Vepsian New written Veps
New-writing language Pagiškam vepsäks videokursiden abul
 1. Vodespäi vodhe ristituid, ked tahtoiba teta vepsän kel’t, tegese kaik enamba.
35 Vepsian New written Veps
New-writing language Pajokeraine-muzikfestival’ toi ihastust kaikile
 1. Lapsile pidab teta da muštta mugošt tetabad horeografad, kudamb ülenzoiti vepsän rahvast.
36 Vepsian New written Veps
New-writing language Pešoi da kodi-ižandaine
 1. Minä tedan jo kaiken, minei ei tarbiž teta enambad!
37 Vepsian New written Veps
New-writing language Petroskoin suomalaiž-ugrilaižele školale täudub 20 vot
 1. Kaikile radnikoile oli üks’ pakičuzpidi teta vepsän, karjalan vai suomen kel’t.
38 Vepsian New written Veps
New-writing language Petroskoiš vastsihe heimrahvahad
 1. Pidab teta enamba toižiden-ki rahvahiden kul’turid da vajehtadas ičeze kul’turmahtištol kesketi.
39 Vepsian New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
 1. Meiden pertiš laučad seižuiba pidust’ kaikid seinid, sikš ei sand tetakuna veraz ištuihe.
 1. Meletimkuspäi suomalaižed voiba teta, miše pert’ om jo mödud.
40 Vepsian New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 7-9. lugu
 1. Ved’ laps’-se ei ole ezmaine, pidi teta neciš.