Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

192 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
181 Veps New written Veps
New-writing language Varastam hüvid vajehtusid
 1. Sid’ zavodi änestamine, miččel jo toižen kerdan Associacijan pämeheks valitihe Grigorii Ledkovad.
182 Veps New written Veps
New-writing language Varu
 1. Kaikel vägel hän tahtoi tacta necen jügun, varu lähtmata oli südäimes, – hän el’genzi, miše om putnu toižen polen käzihe, no nor’ koumekümne nellänz’ hibj ei kundelnus Natoid i lujas tahtoi necidä magukast mokad.
183 Veps Biblical texts (translated) Vedelii ak da hänen satuz
 1. 4 Sanu melevudele: «Sinä oled minun sizar!»,
  i sinun melevuz’ linneb sinun ičhižen
  5 i kaičeškab sindai toižen mužikan akaspäi,
  verhaspäi, kudamb maniteleb pehmedoil vaihil.
184 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän hor adivoiš Belorussias
 1. Ezmeižen koncertan kundeltihe veteranad, toiženopenikad.
185 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän kelen kursad udes vedätas Petroskoiš
 1. No ei tekoi mikš pidab panda mugoižen vai toižen lopun sanaha.
 1. Lugem runoid toine toižen jäl’ghe.
186 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine fil’m ozutadihe kinofestivalil Estonian mal
 1. Jo toižen kerdan Estonian mal, Tsiistre-küläs mäneb Suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden fil’mfestival’.
187 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
 1. Muga vepsläine kul’ tur zavodi sulada toižen elotahon kul’turaha, assimil’acijan process lujas painasti veps läižihe.
188 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižed adivoiš karjalaižidenno
 1. Čomiš sädoiš prihad da neiččed Petroskoin konservatorijaspäi toine toižen jäl’ghe pajatiba pit’kid pajoid, lühüdoid pajoižid, joikuid, ilo- da tuskpajoid.
189 Veps New written Veps
New-writing language Vihm ei telustand praznikale
 1. Se tehtas tobjimalaz heinkun toižen pühäpäivän.
190 Veps Northern Veps
Tales Viikuško čapab sizarel käded
(Брат отрубает руки у сестры)

 1. Nece ak käzitįi i d'ougatįi rodi poigan: tukeižen kuudeižen, toižen hobedeižen.
 1. Ak poigan rodi, tukeižen kuudeižen, toižen hobedeižen.