Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

192 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Čomatar Komi–valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Neiččed tuliba ezile toine toižen jäl’ghe, ozutiba ičtaze da ezitiba ičeze rahvast, a sid’ kaikutte andoi vastusid adivoiden küzundoihe.
12 Veps New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
 1. Festivalil minä olen jo toižen kerdan.
13 Veps New written Veps
New-writing language Ei sa unohtada
 1. Bessmertnii polkakcii tehtas küläs jo toižen kerdan.
14 Veps New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Škapan voib avaita ühthe pol'hekus seižui stol, toižen polen voib avaita toižehe pol'he.
15 Veps New written Veps
New-writing language Ekzamenad kodikelel
 1. Toižen tegendan oli pagin.
16 Veps New written Veps
New-writing language El’getoi Peša (Sarn)
 1. Toižen kerdan möst pert’he tuli näl’g.
17 Veps New written Veps
New-writing language Eläm ühtes čomas mirus
 1. Toižen päivän mastar’-klassal norišt openzihe pajatamha saamelaižid joikid, tedišti äjan joikiden istorijan polhe da siš, kut oikti tarbiž pajatada niid.
18 Veps Central Western Veps
Tales Eli akaine, oli hänou poig
(Жила женщина, был у нее сын)

 1. Nece priha radoi voden, radoi toižen, radoi kuumanden voden, enambad ii voiškandend rata i läksi kodihe mamazennost.
 1. Asttas päivän, asttas toižen i kuumandou päivou dorogad vast homaičiba mäthäižen.

 1. Kodiš eläb voden, eläb toižen da i kuumanden eli voden.

 1. Töndui dorogaha, astub päivän, astub toižen, kuumandou päivou tuleb hänele vastha vanh ukoine.
19 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Enččiš praznikoiš
 1. Toižou ehtou toižen niiččen eht.
20 Veps New written Veps
New-writing language Estilaine hor vepsän mal
 1. Karjalaha hor om tulnu jo toižen kerdan.