Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

192 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Veps Biblical texts (translated) Iisus ozutase openikoile

 1. 21Iisus sanui heile toižen kerdan: «Tervhen elät!
42 Veps Biblical texts (translated) Iisus ristas

 1. 33Konz tuldihe tahole, kudamban kuctas Pämal’l’aks, nagloičiba Iisusan i kaks’ pahantegijad, toižen hänen oiktale kädele, toižen hurale.
43 Veps Biblical texts (translated) Iisusan nagloičemine
(Iisusan nagloičemine)

 1. 27Hänenke nagloitihe völ kaks’ razbainikad, toižen oiktale, toižen hurale kädele.
44 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 11 Toižen mirun süvüded om avaitud Ižandan edes,
  sidä enambamehen südäin.
 1. 24 Melev astub elontedme ülähäkspäi,
  miše päzuda toižen mirun süvüdespäi.
45 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 5 Ken lajib gol’l’ad, se nagrab hänen Tegijad,
  ken om ihastusiš toižen gor’ale, sidä kovas opetas.
46 Veps Biblical texts (translated) Joan Valatai
(Joan Valatai)

 1. 11Hän sanui heile: «Kenel om kaks’ paidad, antkaha toižen sille, kudambal ei ole ni üht.
47 Veps New written Veps
New-writing language Jogavozne kodvind kodikelen tedoiš
 1. Koumanden sijan sai Andei Lukin, toiženPolina Kononova, ezmäižeks tegihe Natoi Aleksejeva.
48 Veps Southern Veps
Dialectal texts Joute sindoo, joute kazdoo
(Еутэ синдо, еутэ каздо)
 1. Olin’ voduden i toižen, koumanden i nel’anden.
49 Veps New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
 1. Minä mugažo ani arvostan minun toižen radon.
50 Veps New written Veps
New-writing language Kaks’kümne vot ühthižradole Barencan regionas
 1. Toižen kongressan päivän oli tehtud konferencii.