Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

109 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
101 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine mifologii om keratud ühthe kirjaha
 1. Sikš ku vepsläižid zavottihe oppida möhemba, mi äjid toižid uraližid rahvahid.
102 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
 1. 269 mest ei tedand, midä pidaiži vastata (15,4 %) da 20 mest tariči toižid pätandoid (1,2 %).
 1. statjas om kirjutadud, miše sijaline ičenaine vald radab lidnoiš, küliš i toižiš sijoiš ottes homaičusehe istorialaižid da toižid sijaližid tradicijoid.
103 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine tradicionaline söm
 1. Enamb kaiked paštoiba kalitoid, plotuid, keitimpirgoid, kurnikoid i toižid.
104 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižele emägale – 90 vot
 1. Raisa Vasiljevna Filina, enzne Nikitkina, paremba toižid tedab akan elo-ozas da sen jügedusiš.
105 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižil om toivoid i varastusid
 1. Oli völ-ki rindal äi ristituid, kenel südäin kibišti rahvahan kadondas: Viktor Jašov Pondlalpäi, Rürik Lonin i Aleksandr Maksimov Šoutjärvespäi, Nikolai Jefimov Šimjärvespäi i äi toižid.
106 Veps New written Veps
New-writing language Vihm ei telustand ilole
 1. Elonpun adivod voibištelihe haugoiden čapmižes, openzihe tehmaha vastoid, saskeliba lahjoikš puižid tazoid, čomid bučuižid da äjid toižid tarbhaižid kaluid kül’betiš.
107 Veps Biblical texts (translated) Voi teid!
(Voi teid!)
 1. Toižid rikot, i nagloičet ristha, toižid löt kunutoil suimpertiš i kükslet ühtes lidnaspäi toižhe.
108 Veps New written Veps
New-writing language Voinal polttud lapsteaig(pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal)
 1. Minįile d’o puutįi äi norid, sikš nügud’ hiile pidi vaise lüuta minįid, panda rusked flagaine i ecta toižid.
 1. Oli äi toižid dügedusid.
109 Veps New written Veps
New-writing language Völ üks’ maht kehitoitta kel’t
 1. Necidä problemad da äjid toižid diskutiruidihe seminaral.