Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

113 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
101 Veps New written Veps
New-writing language Venäman päiv Kiži-sarel
 1. Surel pallištol kargaitihe kruugad da toižid rahvahaližid karguid, čibutihe čibuil, vätihe da iloiteldihe.
102 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän kel’ uzile sugupol’vile
 1. Nikenele ei ole čudokast, miše voded jokseba lujas heredas, i uded pol’ved vajehtaba toižid.
 1. Ei tarbiž kundelta toižid, kudambad sanuba, miše eläd värin, tarbiž kundelta vaiše ičtaze da uskta, miše armaz azj abutab elos kaiken!
103 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine fil’m tuli parahimaks festivalil
 1. Iče tegen fil’moid, opendan toižid.
 1. Se andoi meile voimust kacta toižid fil’moid, tundištadas toižiden suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden ezitajidenke.
104 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine mifologii om keratud ühthe kirjaha
 1. Sikš ku vepsläižid zavottihe oppida möhemba, mi äjid toižid uraližid rahvahid.
105 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
 1. 269 mest ei tedand, midä pidaiži vastata (15,4 %) da 20 mest tariči toižid pätandoid (1,2 %).
 1. statjas om kirjutadud, miše sijaline ičenaine vald radab lidnoiš, küliš i toižiš sijoiš ottes homaičusehe istorialaižid da toižid sijaližid tradicijoid.
106 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläine tradicionaline söm
 1. Enamb kaiked paštoiba kalitoid, plotuid, keitimpirgoid, kurnikoid i toižid.
107 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižele emägale – 90 vot
 1. Raisa Vasiljevna Filina, enzne Nikitkina, paremba toižid tedab akan elo-ozas da sen jügedusiš.
108 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižes pertiš
 1. Möhemba zavottihe toda lidnoišpäi jo osttud kodikaluid, astjoid da toižid predmetoid.
109 Veps New written Veps
New-writing language Vepsläižil om toivoid i varastusid
 1. Oli völ-ki rindal äi ristituid, kenel südäin kibišti rahvahan kadondas: Viktor Jašov Pondlalpäi, Rürik Lonin i Aleksandr Maksimov Šoutjärvespäi, Nikolai Jefimov Šimjärvespäi i äi toižid.
110 Veps New written Veps
New-writing language Vihm ei telustand ilole
 1. Elonpun adivod voibištelihe haugoiden čapmižes, openzihe tehmaha vastoid, saskeliba lahjoikš puižid tazoid, čomid bučuižid da äjid toižid tarbhaižid kaluid kül’betiš.