Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

102 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus ristas
  1. sanuiba: «Toižid hän om päzutanu surmaspäipäzutagha nügüd’ ičtaze, ku hän om Messia, Jumalan valitud mez’
22 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervhikš läžujid mägel
(Iisus tegeb tervhikš läžujid mägel)
  1. 30Hänennoks tuli äi rahvast i toiba rambičijoid, sogedoid, keletomid, kädetomid i jaugatomid i äi toižid.
23 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan nagloičemine
  1. pagižiba kesknezoi: «Toižid hän päzuti, no ičtaze ei voi päzutada.
24 Vepsian Biblical texts (translated) Jäl’gmäine sud
(Jäl’gmäine sud)
  1. 32Kaik rahvahad keratas hänen edehe, i hän erigoitab toižid mehid toižišpäi, muga kut paimen erigoitab lambhid kozišpäi.
25 Vepsian New written Veps
New-writing language Jänišan pert’
  1. Ei olend toižid pajoid kukoil.
26 Vepsian New written Veps
New-writing language Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
  1. Niiden keskes omaKarg luzikoidenke”, ”Vepsläine besed”, ”Vos’m’orkada äi toižid karguid.
27 Vepsian New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
  1. Ka, tämbei mastaril om toižid radkaluid, hüvid materialoid, mujuid.
28 Vepsian Biblical texts (translated) Jerusalim pandas mantazale
  1. Neche maha tuleb sur’ ahtištuz, necidä rahvast vasttab viha.24 Äi rahvast riktas surel veičel, toižid tabatas i väges vedas kaikjale verhiže maihe, i Jumalad tundmatomad rahvahad otaba Jerusaliman ičeze valdha.
29 Vepsian New written Veps
New-writing language Joukvestišton forum Karjalas
  1. Siš pidetas karjalan kelen kursid da toižid karjalan kelen kaičendaha sidotud azjtegoid.
30 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe
  1. Se om ani tarbhašt kaikile, ken tahtoiži opeta i oppida vepsän kel’t, toižid heimkelid rindataden vepsän kel’he.