Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

111 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Veps Biblical texts (translated) Iisus kucub Levian
(Iisus kucub Levian)
  1. Heidenke oli sömäs äi maksunkeradajid i toižid adivoid.
22 Veps Biblical texts (translated) Iisus nagloitas ristha
(Iisus nagloitas ristha)
  1. 42«Toižid hän päzuti, no ičtaze ei voi päzutada.
23 Veps Biblical texts (translated) Iisus ristas
  1. sanuiba: «Toižid hän om päzutanu surmaspäipäzutagha nügüd’ ičtaze, ku hän om Messia, Jumalan valitud mez’
24 Veps Biblical texts (translated) Iisus tegeb tervhikš läžujid mägel
(Iisus tegeb tervhikš läžujid mägel)

  1. 30Hänennoks tuli äi rahvast i toiba rambičijoid, sogedoid, keletomid, kädetomid i jaugatomid i äi toižid.
25 Veps Biblical texts (translated) Iisusan nagloičemine
(Iisusan nagloičemine)
  1. pagižiba kesknezoi: «Toižid hän päzuti, no ičtaze ei voi päzutada.
26 Veps Biblical texts (translated) Jäl’gmäine sud
(Jäl’gmäine sud)
  1. 32Kaik rahvahad keratas hänen edehe, i hän erigoitab toižid mehid toižišpäi, muga kut paimen erigoitab lambhid kozišpäi.
27 Veps New written Veps
New-writing language Jänišan pert’
  1. Ei olend toižid pajoid kukoil.
28 Veps New written Veps
New-writing language Jäti suren jäl’gen Karjalan kul’turaha
  1. Niiden keskes omaKarg luzikoidenke”, ”Vepsläine besed”, ”Vos’m’orkada äi toižid karguid.
29 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
  1. Ka, tämbei mastaril om toižid radkaluid, hüvid materialoid, mujuid.
30 Veps Biblical texts (translated) Jerusalim pandas mantazale
  1. 24Äi rahvast riktas surel veičel, toižid tabatas i väges vedas kaikjale verhiže maihe, i Jumalad tundmatomad rahvahad otaba Jerusaliman ičeze valdha.