Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

111 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Veps New written Veps
New-writing language Joukvestišton forum Karjalas
 1. Siš pidetas karjalan kelen kursid da toižid karjalan kelen kaičendaha sidotud azjtegoid.
32 Veps New written Veps
New-writing language Kaičuz
 1. Voinan proidiba, sömännäl’gän nägiba, kolhozas radoiba, lapsid lendiba da vunukoid kazvatada abutibahüvän elon eliba, ei hondombad toižid, da tuli bed, kuspäi ei varastadud
33 Veps New written Veps
New-writing language Kaks’ tedotöd vepsän kelen polhe
 1. Se om ani tarbhašt kaikile, ken tahtoiži opeta i oppida vepsän kel’t, toižid heimkelid rindataden vepsän kel’he.
34 Veps New written Veps
New-writing language Kändajad vastsihe udes
 1. Muga, äjile vanhoile sanoile oli anttud toižid znamoičendoid.
 1. Kaik-se vepsän keles om äi velgsanoid: ”ministerstv”, ”kul’tur”, ”praznik”, ”administracii”, ”mitingda äi toižid.
35 Veps New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Heidenke oli mitte-se vanh tarbhaine mužik, oli toižid-ki tundmatomid mehid, kudambad sid’-žo saiba fotokameroid i toižid čudosižid kaluid.
36 Veps New written Veps
New-writing language Karjalaižed holduba kodikelen tulijas aigas
 1. Niiden keskes oli lehtmehid, tedomehid, valdmehid, radnikoid kul’turan da opendusen polespäi, üläopenikoid da toižid.
37 Veps New written Veps
New-writing language Karjalan tedomehed Estonias
 1. Tarbiž sanuda, miše tedokonferencijad ei vaiše andaba voimusid ezitada ičeze radod, no kundelta-ki toižid, levitoitta ičeze tedoümbrust, kulištada küzundoid, miččed voiba abutada tulijal aigal da miččid ei tulgoi pähä iče.
38 Veps Biblical texts (translated) Ken abutab, sille-ki abutadas
 1. 12 Vähämeline nagrab toižid rahvahan aigan,
  a melev ištub vaikkulhu.
 1. 25 Hüväntahtoi sab külläl,
  ken toižid jotab, händast-ki jottas.
39 Veps New written Veps
New-writing language Keza – praznikoiden aig
 1. Paiči koncertprogrammadElonpu-praznikal Šoutjärves ristitud voiba ostta erazvuiččid čomitesid, kacta rahvahan kaluid da käzitöid, mujada vepsläšt sömištmagukahid kalitkoid da toižid pirgoid.
40 Veps New written Veps
New-writing language Kodikelen tedo bohatoitab meid
 1. Pidab sanuda, miše mugažo ühtes tegiba vepsän kelen videourokoid i toižid abukirjoid aigvoččiden täht.