Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

102 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Vepsian New written Veps
New-writing language Kändajad vastsihe udes
 1. Muga, äjile vanhoile sanoile oli anttud toižid znamoičendoid.
 1. Kaik-se vepsän keles om äi velgsanoid: ”ministerstv”, ”kul’tur”, ”praznik”, ”administracii”, ”mitingda äi toižid.
32 Vepsian New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Heidenke oli mitte-se vanh tarbhaine mužik, oli toižid-ki tundmatomid mehid, kudambad sid’-žo saiba fotokameroid i toižid čudosižid kaluid.
33 Vepsian New written Veps
New-writing language Karjalaižed holduba kodikelen tulijas aigas
 1. Niiden keskes oli lehtmehid, tedomehid, valdmehid, radnikoid kul’turan da opendusen polespäi, üläopenikoid da toižid.
34 Vepsian New written Veps
New-writing language Karjalan tedomehed Estonias
 1. Tarbiž sanuda, miše tedokonferencijad ei vaiše andaba voimusid ezitada ičeze radod, no kundelta-ki toižid, levitoitta ičeze tedoümbrust, kulištada küzundoid, miččed voiba abutada tulijal aigal da miččid ei tulgoi pähä iče.
35 Vepsian Biblical texts (translated) Ken abutab, sille-ki abutadas
 1. 12 Vähämeline nagrab toižid rahvahan aigan,
  a melev ištub vaikkulhu.
 1. 25 Hüväntahtoi sab külläl,
  ken toižid jotab, händast-ki jottas.
36 Vepsian New written Veps
New-writing language Keza – praznikoiden aig
 1. Paiči koncertprogrammadElonpu-praznikal Šoutjärves ristitud voiba ostta erazvuiččid čomitesid, kacta rahvahan kaluid da käzitöid, mujada vepsläšt sömištmagukahid kalitkoid da toižid pirgoid.
37 Vepsian New written Veps
New-writing language Kolumba
 1. Vodel 1945 händast da kaikid toižid saldatoid amerikalaižed pästiba valdale.
 1. A Sem’onan taga om mec, mecan tagajogi, jogen tagatoižid mecoid, merid, teid, kus käveli Kolumba.
38 Vepsian Southern Veps
Dialectal texts Kondi lehmän see
(Медведь корову съел)

 1. Ihtet raadad pästet, a toižid’ iile.
39 Vepsian New written Veps
New-writing language Kuldaižed vepsläižed sanad
 1. Jumal muga meile andoitoižid om enamb, toižid om vähemb”.
40 Vepsian Biblical texts (translated) Kunigahanpoigan sai
(Kunigahanpoigan sai)
 1. 4Möst hän oigenzi toižid käskabunikoid i sanui: «Sanugat kuctud mehile: «Minä olen vaumištanu longin, härgad i vazad om riktud, kaik om vaumiž.