Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

102 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut kaimdad mänijad vot, mugoižen-ki uz’ linneb
 1. Ozutesikš, openziba paštmaha sul’čnid, tehmaha karjalan rahvahan flagan da äi toižid erazvuiččid melentartuižid azjoid.
42 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut mezjaižed tegihe hüvikš radnikoikš
 1. Heil ei olend kodid, sömäd, toižid sebranikoid, kudambad voinuižiba abutada heile.
43 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut opeta last kahthe kel’he?
 1. Voziš päliči minä ecin toižid mahtoid i tegin kaiken, miše minun poigaižel sünduiži taht pagišta venäks.
 1. Voib olda, heile om kebnemb opeta völ toižid kelid.
44 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut voib eläda pajota?
 1. Erasid pajoid V’ačeslav muštab laps’aigaspäi, toižid kirjuteli rahvahal, openzihe heil pajoihe da karguihe.
45 Vepsian Biblical texts (translated) Lesken lahj
 1. 43Iisus kucui openikoid ičezennoks i sanui heile: «Todeks sanun teile: nece gol’l’ leskiak pani rahaliphaze tozi-ki enamba kaikid toižid.
46 Vepsian Biblical texts (translated) Lesken lahj
 1. 3Hän sanui: «Todeks sanun teile: nece gol’l’ leskiak andoi enamban kaikid toižid.
47 Vepsian New written Veps
New-writing language MAFUN meiden mal
 1. Kaikuččes sekcijas i mugažo päištundoiden aigan radoi specialistoid-ki: juristoid, politikoid, tedomehid i toižid, ked abutiba, ku sündui mitte-ni jüged ridaküzund.
48 Vepsian New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Mamam varaidab, miše mindai abidiškatas, i nevob minei ičtain ei leta, a toižid ei nagrda.
49 Vepsian New written Veps
New-writing language Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha
 1. Meil om vanh material, no meile kaiken aigan tarbiž löuta ut, kacta toižid temoid i pagištoitta ristituid.
50 Vepsian New written Veps
New-writing language Meiden ezitatoiden kel’ om nügüd’ Vepsän kel’atlasas
 1. No minä kucun nenid, kenen südäin om vepsläine i se kibištab kelen da rahvahan edeližes elos, otmaha kädehe da abuhu ut Vepsän kel’atlasad mugažo vepsläižid openduzkirjoid, lehtesid, toižid abukirjoid, kacuhtamha kelen formiden da sanoiden äjudehe, el’gendamha, miše kel’ ei seižu sijal, a sen paginoiš om kaičenus endevanh ičemoikeline fond, miččen voib otta da sirtta edemba, meiden norembile, meiden lapsile, miše vepsän kel’, čoma da mahtokaz, vändai da lirine, meiden ezitatoiden kel’ voiži eläda edemba-ki, a ei kadoda man pälpäi.