Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

111 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Veps New written Veps
New-writing language Kolumba
 1. Vodel 1945 händast da kaikid toižid saldatoid amerikalaižed pästiba valdale.
 1. A Sem’onan taga om mec, mecan tagajogi, jogen tagatoižid mecoid, merid, teid, kus käveli Kolumba.
42 Veps Southern Veps
Dialectal texts Kondi lehmän see
(Медведь корову съел)

 1. Ihtet raadad pästet, a toižid’ iile.
43 Veps New written Veps
New-writing language Kuldaižed vepsläižed sanad
 1. Jumal muga meile andoitoižid om enamb, toižid om vähemb”.
44 Veps Biblical texts (translated) Kunigahanpoigan sai
(Kunigahanpoigan sai)

 1. 4Möst hän oigenzi toižid käskabunikoid i sanui: «Sanugat kuctud mehile: «Minä olen vaumištanu longin, härgad i vazad om riktud, kaik om vaumiž.
45 Veps New written Veps
New-writing language Kut kaimdad mänijad vot, mugoižen-ki uz’ linneb
 1. Ozutesikš, openziba paštmaha sul’čnid, tehmaha karjalan rahvahan flagan da äi toižid erazvuiččid melentartuižid azjoid.
46 Veps New written Veps
New-writing language Kut mezjaižed tegihe hüvikš radnikoikš
 1. Heil ei olend kodid, sömäd, toižid sebranikoid, kudambad voinuižiba abutada heile.
47 Veps New written Veps
New-writing language Kut opeta last kahthe kel’he?
 1. Voziš päliči minä ecin toižid mahtoid i tegin kaiken, miše minun poigaižel sünduiži taht pagišta venäks.
 1. Voib olda, heile om kebnemb opeta völ toižid kelid.
48 Veps New written Veps
New-writing language Kut Toižeges tal’ved kaimatihe
 1. Sikš kaiken naprim necil čomal praznikal hüvin iloiteldas, söda kürzid külläks i sötta toižid.
49 Veps New written Veps
New-writing language Kut voib eläda pajota?
 1. Erasid pajoid V’ačeslav muštab laps’aigaspäi, toižid kirjuteli rahvahal, openzihe heil pajoihe da karguihe.
50 Veps Biblical texts (translated) Lesken lahj
(Lesken lahj)

 1. 43Iisus kucui openikoid ičezennoks i sanui heile: «Todeks sanun teile: nece gol’l’ leskiak pani rahaliphaze tozi-ki enamba kaikid toižid.