Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

102 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
81 Vepsian New written Veps
New-writing language Tehkam männuden voden ühthevedod!
 1. Uzištoitud školvaihištos om sanoid, miččed paksumba toižid ottas nügüdläižiš školiš vepsän kelen urokoil.
82 Vepsian Biblical texts (translated) Toden sanad eläba igän
 1. [Hüvin tulijad armahtadas,
  a ken tungese verajaha, ahtištab toižid.]

  14 Mez’ sab külläks ičeze paginoiden pohjal,
  a paukan sab ičeze käziden radol.
83 Vepsian New written Veps
New-writing language Toižeges mahttas gul’aida
 1. Täs om besedk, laučad, čibu i äi toižid ilotusid lapsiden täht.
84 Vepsian New written Veps
New-writing language Tradicionaline da tarbhaine vastuz sügüz’kun lopus
 1. Paiči sidä, Tampere om üks’ Suomen kul’turkeskusišpäi, miččes om äi melentartuižid da kaikile tutabid teatroid, muzejoid, kirjištoid da toižid.
 1. Nene kaks’ päazjad kehitoitase iče da kehitoitaba toižid.
85 Vepsian New written Veps
New-writing language Tuliba tutabikš parahimad vepsän kelen tundijad
 1. Tegoiden keskes oli mugomid, kut kundelta tarkašti tekst da jäl’ges valita vastusid küzundoihe tekstad möto, panda sanad tarbhaižehe formaha, antta vastusid küzundoihe, starinoita kuvad möto i toižid.
86 Vepsian New written Veps
New-writing language Tundištoitte – Kipr!
 1. Tägä üks’kaik eläb lujas äi toižiden maiden eläjid: turkid, grekid, anglialaižid, venänikoid, ukrainalaižid, gruzialaižid, armenialaižid, ruminialaižid, bolgarialaižid, pol’akoid da toižid.
 1. Meiden pertin ümbrištos om kuz’ pen’t sömsijad, kus voib söda lämoil vaumištadud lihad: šašlik, kebab, šaverma, lihapörukaižed da toižid lihasömid.
87 Vepsian New written Veps
New-writing language Uzištod
 1. Niiden keskes om Šoutjärven rahvahan hor, ”Noid”-, ”Vepsän

  hel’m”-, ”Randaine”-, ”Linduižed”-, ”Armas”- ansamblid da äi toižid.
88 Vepsian New written Veps
New-writing language Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!
 1. No om ristituid, kudambad hüvin pidäba toižid rahvahid, arvostaba heiden kul’turad, tradicijoid.
89 Vepsian Biblical texts (translated) Varaida verhid akoid
 1. 20 Mikš, poigaižem, armastada toižid,
  sebata verhan akan nižad?
90 Vepsian New written Veps
New-writing language Venälaine škol Kipral
 1. Sigä eläb äjiden rahvahiden ezitajid: grekalaižid, turkid, anglialaižid da toižid.