Texts

Create a new | ? Help

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

Расширенный поиск ↓

ä

ä

ä

by

records
Простой поиск ↑

113 records were founded.

No language Dialect Corpus Genre Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Midä minä, karjalaine, sanun teile nügüd’?”
 1. Erine il’mišt regionasnece om lämän vajaguz’, il’man korged nepsuz’ da äi toižid problemoid.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Se ühtenzoitab vepsläižid, kudambad eläba koumes elotahos, i andab lapsile hüvän voimusen ozutada ičtaze, kacta toižid i tehta uzid tundmusid.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Om mugažo ningoine mif, miše karjalan da vepsän keled ei olgoi kehitoittud, sikš ku rauhoiden ristituiden paginoiš voib kulištada mugoižid sanoid kutsamol’ot”, ”kompjuterda toižid.
4 Veps New written Veps
New-writing language A tedad-ik sinä?
 1. Jogahižes nominacij as oli vägestai, toižid parahimid ühtnikoid mugažo lahjoitihe diplomil i muštlahjoil.
5 Veps New written Veps
New-writing language Adivod Petroskoišpäi vepsän man školiš
 1. Ozutesikš, kut voiba käta venän kel’he mugoižid vaihid, kutpagišta oc ocha”, ”jumalanlehmäine”, ”vauged unida toižid.
6 Veps New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Toižid radoid tegim iče.
7 Veps Biblical texts Algat holdugoi nimiččes azjas
(Algat holdugoi nimiččes azjas)
 1. 26I ku et voigoi tehta mugošt pen’t azjad, ka midä völ holitat toižid?
8 Veps Biblical texts Angel endustab Iisusan sündundan
(Angel endustab Iisusan sündundan)
 1. Sinä oled ozavamb toižid naižid
9 Veps New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. vozil Vehkajan pučapoisebr oli sur’ da paremba toižid.
10 Veps New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Anketas vepsläižiden täht oli küzundoid mugomiš azjoiš:

  - persontedoid (igä, sündundtaho, openduz, professii);

  - kut i kus vepsän kel’ om opetud vepsän venän keled, miččel kelel vastusid andai pagižeb kanzas i heimolaižidenke;

  - kelenmaht (kut vepsän, venän, anglian i toižid kelid kävutab vastusid andai ristit ičeze elos, oz.
 1. Toižid kelid vastusid andajad ei tekoi.