Texts

Create a new | ? Help

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

Расширенный поиск ↓

ä

ä

ä

by

records
Простой поиск ↑

113 records were founded.

No language Dialect Corpus Genre Title Sentences
91 Veps New written Veps
New-writing language Tehkam männuden voden ühthevedod!
 1. Uzištoitud školvaihištos om sanoid, miččed paksumba toižid ottas nügüdläižiš školiš vepsän kelen urokoil.
92 Veps Biblical texts Toden sanad eläba igän
 1. [Hüvin tulijad armahtadas,
  a ken tungese verajaha, ahtištab toižid.]

  14 Mez’ sab külläks ičeze paginoiden pohjal,
  a paukan sab ičeze käziden radol.
93 Veps New written Veps
New-writing language Toižeges mahttas gul’aida
 1. Täs om besedk, laučad, čibu i äi toižid ilotusid lapsiden täht.
94 Veps New written Veps
New-writing language Tradicionaline da tarbhaine vastuz sügüz’kun lopus
 1. Paiči sidä, Tampere om üks’ Suomen kul’turkeskusišpäi, miččes om äi melentartuižid da kaikile tutabid teatroid, muzejoid, kirjištoid da toižid.
 1. Nene kaks’ päazjad kehitoitase iče da kehitoitaba toižid.
95 Veps New written Veps
New-writing language Tuliba tutabikš parahimad vepsän kelen tundijad
 1. Tegoiden keskes oli mugomid, kut kundelta tarkašti tekst da jäl’ges valita vastusid küzundoihe tekstad möto, panda sanad tarbhaižehe formaha, antta vastusid küzundoihe, starinoita kuvad möto i toižid.
96 Veps New written Veps
New-writing language Al’ona Jegorova. Tundištoitte – Kipr!
 1. Tägä üks’kaik eläb lujas äi toižiden maiden eläjid: turkid, grekid, anglialaižid, venänikoid, ukrainalaižid, gruzialaižid, armenialaižid, ruminialaižid, bolgarialaižid, pol’akoid da toižid.
 1. Meiden pertin ümbrištos om kuz’ pen’t sömsijad, kus voib söda lämoil vaumištadud lihad: šašlik, kebab, šaverma, lihapörukaižed da toižid lihasömid.
97 Veps New written Veps
New-writing language Uzištod
 1. Niiden keskes om Šoutjärven rahvahan hor, ”Noid”-, ”Vepsän

  hel’m”-, ”Randaine”-, ”Linduižed”-, ”Armas”- ansamblid da äi toižid.
98 Veps New written Veps
New-writing language Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!
 1. No om ristituid, kudambad hüvin pidäba toižid rahvahid, arvostaba heiden kul’turad, tradicijoid.
99 Veps Biblical texts Varaida verhid akoid
 1. 20 Mikš, poigaižem, armastada toižid,
  sebata verhan akan nižad?
100 Veps New written Veps
New-writing language Children's folklore Venälaine škol Kipral
 1. Sigä eläb äjiden rahvahiden ezitajid: grekalaižid, turkid, anglialaižid da toižid.