Texts

Create a new | ? Help

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

Расширенный поиск ↓

ä

ä

ä

by

records
Простой поиск ↑

113 records were founded.

No language Dialect Corpus Genre Title Sentences
61 Veps New written Veps
Literary texts Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Ihastuižid, kuni hän Laraha kacubtoižid ei näge-ki.
62 Veps New written Veps
New-writing language Mil eläb škol?
 1. Mugažo pämez’ ližazi, miše Karjalas hüvin tugetas rahvahaližid kelid, etnožurnalistikad, etnografijad, literaturan kehitoitandad da äi toižid azjoid, miččed om sidotud kelen da rahvahan kaičendaha da kehitoitandaha.
63 Veps New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Ladvas om äi tahoid, penikažid küližidOndriagj, Sep’, Järvetagou i toižid.
64 Veps New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Ladvas om äi tahoid, penikažid küližidOndrii-agj, Sepäd, Järvetaga i toižid.
65 Veps New written Veps
New-writing language Miše tehta azj hüvin, pidab opetas lopmata
 1. Suvivepsläižid om jänu vähemba, mi toižid.
66 Veps New written Veps
New-writing language Nägemoiš, keza! Tervhen, sügüz’!
 1. Päprazniksijan tradicijan mödhe oli Änižen randird, pidust mittušt paiči päscenad oli äi toižid melentartuižid lavoid.
67 Veps Biblical texts Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe
(Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe)
 1. 12Ved’ om ningoižid mehid, kudambad ei voigoi naida: erased jo maman vacaspäi, toižid mugomikš oma tehnuded toižed mehed, i toižed taivhan valdkundan täht iče tahtoiba olda naimatomin.
68 Veps Biblical texts Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 9 Suttes sinun vihanikanke
  toižid peitazjoid ala avaida,
  10 miše kulii ei lajiži sindai hödhüvin,
  a paha slava ei läksiži sinun polhe.
69 Veps Pholklor Small genres (Proverb, saying) NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Toižid ala nagra.
70 Veps New written Veps
New-writing language Norišt da humalduzanehiden kävutand
 1. Narkotižed ainehed murendaba ristitun elimištod, ned tegeba ristituid plodutomikš, toba psihologižid läžundoid, Gepatit C-läžundad, SPID-läžundad, VIČ-tartläžundad i toižid.
 1. Narkotikoiden kävutandaspäi leveneeb äi toižid läžundoid, no nece ei ole völ täuz’ necen pahuden lugetiž.