Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

29 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Vepsian New written Veps
New-writing language Sija, kuna keradasoiš vähäluguižed rahvahad
 1. vastsimoi ristituidenke, kudambad kovas kaičiba ičeze rahvahiden oiktusid da andoiba mirule teta tot sen polhe.
22 Vepsian New written Veps
New-writing language Školan sauptamine – külän kolend!?
 1. Ku sanuda tot, školas om vaiše vepsän kelen fakul’tativ, no se-ki om tarbhašt.
23 Vepsian New written Veps
New-writing language školas ištuim ühten partan taga
 1. Tulim Šuutarvehe, sigä miid vastsi minun t’ot, hän sel’skijas sovetas sekretarin radii: ”Mängat baržale!
24 Vepsian Biblical texts (translated) Toden sanad eläba igän
 1. 17 Ken sanub sen, midä tedab, se sanub tot,
  a vär todištai kelastab.
 1. 22 Kelhad paginad oma Ižandale vastmel’he,
  hän navedib, konz pagištas tot.
25 Vepsian New written Veps
New-writing language Tundištagatoiš: Vengria!
 1. Erašti kundlim hänelpäi ei lujas hüväd sanad Venämas da Evropas, no iče-ki voim sanuda tot.
26 Vepsian New written Veps
New-writing language Uništused eläba meiden hengiš!
 1. Ku sanuda tot, tähä aighasai tahtoin putta sarnaližehe maha!
27 Vepsian New written Veps
New-writing language Uz’voz’ližed tradicijad
 1. Tot sanuda, Venämal om muga.
28 Vepsian New written Veps
New-writing language Vastusel Karjalan valdkundan pämehenke
 1. Ku sanuda tot, assimil’acii om.
29 Vepsian Biblical texts (translated) Vinpun oksad
 1. 8Sil linneb korgenzoittud minun Tat arvos, ku tot äi ploduid i ozutat, miše olet minun openikad.