Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

17 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps New written Veps
New-writing language Painused rahvahaližil kelil oma Karjalan valdkundan kal’huz
  1. naprim jo lugeda uzištoid Ineternetas.
12 Veps New written Veps
New-writing language Petroskoin suomalaiž-ugrilaižele školale täudub 20 vot
  1. Nügüd’ školha tuleb äi erazvuiččid uzištoid, uzid programmoid, i rad om melentartušt.
13 Veps New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 10-13. lugu
  1. Hän vaiše pördihe Petroskoišpäi i tahtoi sanuda meile tedištadud uzištoid, eskai Pet’an mod paloi rusttal lämoil.
14 Veps New written Veps
New-writing language Sigä, mecoiden keskes…
  1. Internetad tabadam öidme iknan sires i kaik-se panem internetaha uzištoid meiden der’ounan polhe.
15 Veps New written Veps
New-writing language Sinä linned meiden südäimiš igän...
  1. Sinei oli tärged, miše vepsläižed saižiba uzištoid da tedoid azjtegoiš ičeze kodikelel.
16 Veps New-writing language Vepsän korpusas i Vepsän i karjalan avokorpusas
(О вепсском языке и Открытом корпусе вепсского и карельского языков)

  1. Neciš udes korpusas om äi uzištoid, om toinejitte ecindsistem, i olen mugošt (mel’...) mel’t, miše jogahine tedomez’, jogahine specialist voib löuta sigäpäi uzid materialoid, kut karjalan muga i vepsän kelel, kut paginkelel, muga i kirjkelel.
17 Veps New written Veps
New-writing language Viž vot nece om ani augotiž
  1. Erased jo tedaba vepsän kel’t i tuleskeleba klubaha pagižmaha, tedmaha uzištoid, samha hüvid melid.