Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

114 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
101 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Toisinah ämmönki malitut autetah
 1. Vain hänellä ei monta šanua šuušta tipaha, hiän on hyvin vähäpakinaini.
 1. Hiän oli niin muuttun noina vuosina, jotta mie en keštän olla kyšymättä, jotta onko hänellä mitä tapahtun ta mit ajatukšet painetah hänen mieltä.
 1. Ta jotta miksi ne “miehisien miehienšanat ollah hänellä niin vaštoinmielisie?
102 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Tutuštukkua Lappi-tätih
 1. Hänellä oli kekšitty kaunis legenda, mi niise painettih Tutuštukkua Lappi-tätih -kirjasen šivuilla.
 1. Geologit kuunneltih naisen kertomuš ta ehotettih hänellä jiähä Koštamukšeh.
 1. Naini šuoštu jiämäh ta hänellä annettih Lappi-täti -nimi.
103 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts tuul’imel’l’iččiä iellä kuin srojittih t’iälä mužikat...
(ветряную мельницу раньше как строили здесь мужчины...)

 1. Mužikka podber’ot mestan, kunne luad’ie hän’ellä mel’l’iččä.

 1. Vedäy koista kaikki l’ehmän da hebozen tuahet, štobi jogi zagrod’ie, vez’i štobi laškie šin’n’e mel’l’iččäh, missä hän’ellä rubieu pyör’imäh.

 1. Tagou, tuaš panou, tuašen rubieu hän’ellä jauhomah, luad’imah jauhuo.
104 Karelian Proper Oulanga
Dialectal texts Unet
 1. En, vot sitä en ole nähnyn, a vot miäm paapuška, kun oltih šovašša, pojat kaikki, n’i hänellä, n’i šanou: ”Yksi hammaš miula šuušta läksi vain”, – šanou, a hänellä ukko omah kuoli, a toiset pojat kaikki jiätih eloh, a toisie hampahie ei otettu, yksi hammaš vai šanou otettih.
 1. Eli hän še, hänell oli še kuolijiksi, še hampahan kun lähtöy, n’i hänellä oli kuolijaksi, a miul ei ole še, še on kellä kuin unet on.
 1. Aan’a vain šiitä šiänty, jotta miksi meilä šemmosie unie näyttäy, hänellä kun on še piä, n’e puutnoi, kačo.
105 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Valentina Karakina: “Aina olen kielihommissa”
 1. Valentina Ivanovna näki tuattoh enši kerran, kun hänellä oli 24 vuotta.
 1. Ta konša miula täytty 24 vuotta, ihan šattumalla šattu niin, jotta hiän oli matašša lomalla pereheh kera, toisešša pereheššä hänellä oli kolme lašta.
 1. Hänellä ei ollun yhtänä apie, jotta tuatto jätti heijät.
 1. Ta Paroki olis työnnetty, vain hänellä ei ollun kaikkie tarpehellisie paperija, kun hyö oltih pakolaiset Karjalašta.
106 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Vas’s’i-buabo
 1. Vas’s’i-buabo, načit, drooz’i, hänel’l’ä hyvä hebon’ ol’i.
107 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Vejenizän’däh tože pidäw t’ied’iä...
(К хозяину воды тоже нужно знать...)

 1. Šidä, šanow, kun laššet lahjan hän’ellä vejenizännällä, šidä tuašen, šilloin vain, šanow, ”aminšano, žen jäl’geh, läht’iessä jäl’l’ičekši.

 1. Jäl’l’es’t’i kačahti, n’in kuin mužikka, n’in pit’embi puwloida žemmuon’e kopittaw hän’ellä jäl’l’es’t’i.
108 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Vienan patriarhi Jušši Huovinen šiirty tuonilmasih
 1. Hänellä oli 93 vuotta.
 1. Kun šoittopelit tultih hänellä tutuiksi, hiän ei tyytyn šoittamah vain kuulomieh melodijoja, vain rupesi ičeki šäveltämäh.
 1. Hänellä ičelläh vienalaisuš kaikkine tapoineh oli kallehinta muajilmašša.
109 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Vieraš kieli ta aivojen kehityš: kuuši ihmehfaktua
 1. Europpalaini, kumpani alkau opaštuo kiinan kieltä, yllätykšellä huomau, jotta iänneh, mi ennein hänellä kuuloštis-iänteheltä, ei oles-iänneh.
110 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Viinareissulla
 1. Šiitä hänellä juolahti mieleh:
  Hoi, mušikat, antakkua rahua laihinah, nyt kenkitämmä pojat viinareissulla Svintsovoih.