Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

151 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
101 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pajuntaimen kašvo turpiekši starinapuukši
 1. Kiäntäjän šanojen mukah, uuši starinakirja tuli hänellä parahakši uuvvenvuuvven lahjakši.
102 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pata-starina
 1. Hänellä on šuuri pata hinkalošša.
103 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Pelvašruavot
(Работы по льну)
 1. A jäl’geh, min ken vido, n’in šie hänel’l’ä žen vivot.
104 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih
 1. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh.
105 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Piessa hillošuolla
 1. Tuattoni kuunteli pojan tarinan loppuh šuaten ta rupesi hänellä šelvittämäh:
  Oho šie, Puavila, šehän oli kurki.
106 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pošti Solovetskin manasterista
 1. Tämä rohkie mieš aštu koko ajan piettymättä, apuna hänellä oli kakši kekšie, kumpaset hiän otti matkah heitetyštä veneheštä.
 1. Hiän kunnolla lämmitti kiukuan pirtissä, jotta matkuajat piäštäis lämpiemäh, anto heilä kuivat vuattiet, šyötti šillä, mitä hänellä oli ta hoiti heitä.
107 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Pruasn’iekat
 1. I hänellä on n’imipäivä.
 1. No, lapši šyntyy, n’iim pojall annettih ieštä päin n’imi, jesl’i om pruasn’iekkua, jotta šyntyy n’iin kum pruasn’iekkana, n’i hänellä jo voijah ieštä päin antua n’imi mim…, mimmon’i ollou, hot’ Varlamii, hot Suava, hot, Savat’ei, hot mi ollou, še i annetah.
108 Karelian Proper Uhta
Dialectal texts Pruasn’iekoista
 1. Šiitä še hyppäi veteh män’i kirikköh n’iim märkänä, pappi šiitä mol’i hänellä ne, jotta nyt paren’is se kaikkin’eh.
109 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pruasniekka hiirien talošša
 1. Nyt Anni oli varma, jotta hänellä še hampahat ei ruveta kivistämäh!
110 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Puolivalmis kirja antau voimie elyä eteh päin
 1. Juri D’užev pitäy oikeina Carlos Castanedan šanoja, šiitä, jotta kun ihmini on šuanun kaiken, mitä halusi šuaha, kun hänellä ei tarviče enyä kunnivuo ta hiän on valmis lepyämäh ta nauttimah šitä, šilloin pitäy tietyä, jotta tämä on viimeni tentti ihmisellä, täššäki tilantehešša ihmisen pitäy voittua rauhan tunnetta ta uuvveštah taissella paremmašta.