Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

151 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
111 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Räkäččy harakka
 1. Onnekši olkoh, onnekši olkoh, nuapuriharakat toivotettih hänellä mäneššyštä ta iče ihmeteltih keškenäh:
  Onpa šiinä tarmokaš harakka!
112 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Rokakši vain paissiksi
 1. Tosin täh aštisien tulokšien mukah hiän voit laškie, jotta šulkaperinän kokuomiseh tarvitah vielä kakši kertua še ikä, mi hänellä nyt on, vain tämä ei häntä haitannun.
113 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Rosvonniekka
 1. Arvasin hänellä olovan äijyä vaikiempi kuin miula.
114 Karelian Proper New written Tver
New-writing language Ruado tverinkarielan kielen hyväkši
 1. Toivotan hänellä vägie, lujua tervehyttä da pitkiä igiä!
115 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Ruis’рuwstаh n’äh
(Про деревню Аржаное)

 1. Hänel’l’ä ol’i kir’jutettu n’imet: tuaton, d’iedoloin i pravod’iedoloin.

 1. On miwla poiga Van’a, hänel’l’ä on jo n’el’l’äkymmen’d’ä vuotta.

 1. Kuin l’iennöw šuannun luad’ie t’ämä L’en’inаllа, ka ol’i piälakka hänel’l’ä.
116 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Rukajärven vanhin eläjä
 1. Konša kyšyin Anna Andrejevnalta, kuin monta punukkua hänellä on, hiän rupesi ajattelomah ta tyttäreh kera laškomah: punukkoja on 15 ta prapunukkojaki on jo 13.
117 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts S’iwhka-burka, veščaja kaburka
(Сивка-бурка, вещая каурка)

 1. S’eičas t’ämä hänel’l’ä kos’t’umazen toi, hiän šuorieči, šel’gäh istuoči, pl’otkan käd’eh otti i l’äks’i (i pl’otka kaikki keralla tuodu hebozella).
 1. Nu l’äht’iet’t’ih hyö kod’ih, a hänel’l’ä pandih, t’äl’l’ä Van’alla, primietan, očalla pandih mit’t’yön ollow primietan, vopčem.

 1. Hiän ti̮aš män’i važemeh korvah, oigieh viid’i; hänel’l’ä tuaš: kos’t’uma, pl’otka hebozella varoin, kaikki toi hebon’e.
 1. Hiän vihrom proid’ies’s’a heis’t’ä šiir’ičči oigiella kiäl’l’ä fat’t’i hebozen i hänel’l’ä l’ien’i t’äššä d’venatsat’ žerepcow i miamo [hebon’e].
 1. N’ämä l’äht’eih tuaš heboz’illa eččimäh, hän’el’l’ä hevos’t’a ei ana.
 1. Nu čuar’i ando hänel’l’ä kl’iäččäz’en-kl’iäččäz’en.
 1. Muamo tuašen hebozen hänel’l’ä šiel’d’ä...
 1. Nu l’eikattih hyö šormiloin, annettih hänel’l’ä šormet i l’äht’iet’t’ih ti̮aš.

 1. Hiän ti̮aš hebozella šel’gäh istuoči, vihrom proid’i, poččizen fat’t’i, ti̮aš hebozen t’ämän, kunne hän’el’l’ä pid’i, pan’i, a istuw poččizenkena, tulut luajittu.
118 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Šanel’i miwla mi̮amo...
(Мне мать рассказывала...)
 1. Bi̮abo Fedоs’ja, konže hän’el’l’ä ol’i šeiččimentois’t’a vuotta, paimendi hahn’iloida da šoržie pellošša.
 1. Hot’ vol’a l’ien’i, a bajarowna s’iidä koišša el’i, a bi̮aboi kävel’i hän’el’l’ä ri̮adamah d’engoišta.
119 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šanelun enšimmäisie tulokšie
 1. Šiitä ajašta akka mušikan kera eläy, ei ni šanuakana hänellä vaštah virka.
120 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šavutrupa kylyllä
 1. Hänellä pitäy olla komie mieš, a Van’a komevuttah ei voi kehuo.
 1. Kylyn trupa hänellä on luajittu tavallisešti, kuin ni monella ihmiselläpyörieštä asbestisementtiseštä truvašta.
 1. Van’a kuiteski akottu, löyty hänellä Ninka-moršien Priäžäštä.
 1. A Fed’ua hänellä talošša ei ni tarviče.