Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

114 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
111 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Viisaš kišša
 1. Istuu, istuu ta i niise hänellä rupesi himottamah vettä juuvva.
112 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Viisaš Tamara
 1. Yksi vanha naini-nuapuri näin hänellä šanou:
  Inšeneri, teijät pitäy puolekši vuuvvekši panna tyrmäh, šentäh kun eihän šua näin kiušata elukkoja.
113 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Vuokkiniemi čuarinajan virkamiehen nähtynä
 1. Šilloin kun hänellä šattuu olomah ylimiäräistä rahua, niinoššettuoh ennein kaikkie leipyä, čäijyö, kahvie, šokerie ta rinkelie, kumpaset ollah hänen mielekkähimpie sakuskoja čäijyn kerahiän yrittäy hankkie paremmat vuattiet, jotta vois vähäsen ylväštellä, korjail’ou taluoh laittamalla korniččah uuvvet halvat šeinäpaperit, hankkiu kotitalouvešša tarvittavie työkaluja ta kaikkie muuta, mitä jokahini vähänki toimehtulija karjalaini haluou talošša olijan.
 1. Pelko, alistuneisuš ta arkuš ei olla ollenkana ominaisie karjalaisella luonnolla, hänellä on omanarvontuntuo ta hiän on ylpie šiitä, hiän ei šiejä šolvuamista, ka keštäy reilušti elämäh vaikeuvet eikä konšana mänetä malttieh.
114 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Yhen miehen mieli ta yhekšän miehen voima
 1. Pantih vielä kynši pokoiniekalla kropuh, jotta hänellä šielä tuoššailmašša kaikki hyvin järještyis.
 1. Šamoin naini oli mečäššä marjašša ta hänellä vaštah tuli kontie.
 1. Tavotti kontie naisen ta ojenti hänellä käpäläh nähtäväkši.
 1. Tottaše kontiella ei ollun šuurta verenhimuo, vaikka aikua hänellä oli ollun riittäväšti ruatua vaikka mitä.
 1. Kontie on niin viisaš ta ujo, jotta še häpiey ta ei tule piällä, kun šanou hänellä oikein äkäsešti: ”Šie olet nuorempi milma, anna tietä vanhemmalla!”
 1. On ollun šemmosie mainintoja, jotta kun ihmini näköy kontieta ta oikein lujašti pöläštyy, hänellä tulou šemmoni olo, niin kuin tauti, mitä šanotah hinkukši.