Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

117 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Eino Timosen hyvä šana
 1. Ta kaiken tuon lisäkši hänellä (majori VirtasellaN.Č.) niin kuin ni šiulaki vašemešša šilmäššä on vika”.
 1. Kuitenki hänellä ei riittän aikua täyvellisešti kehittyä kirjailijataitojah.
12 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Eli ennein muinoin nuorimieš
 1. No oli hänellä koira ainaki, kenen kera hiän mečäšteli ta kalašteli.
13 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts En’n’ein el’iäs’s’eh el’et’t’ih ukko da akka
(Жили-были старик и старуха)
 1. Kačo, män’i, toi šieldä čerdakalda hän’ellä papin lammaš.

 1. A hän’ellä i šanotah:

  - Van’a, šie elä lähe pappie kät’kimäh.
14 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Etnososioligija elämäntyönä
 1. Tärkienä työnä hänellä oli bibliografisen luvettelon luatimini, kumpasešša oli tietoja niistä ihmisistä, mit oli äijän ruattu karjalaisien kulttuuri- ta kieliperinnön tutkimisen, šäilyttämisen ta kehittämisen hyväkši.
15 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Hiiren kos's'onta
 1. Koko muajilmašša ei ole ketänä häntä kaunehempua ta myö ečimmä hänellä šamanarvoista moršienta.
16 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Igor’ Istratjev: kuvauštaijon šaloista
 1. Konša kuvuaja šyventyy ohjelman teemah ta kiinnoštuu šiitä, niin hänellä ei ole mitänä välie, millä kielellä kaikki tapahtumat männäh.
 1. Hänellä on omie lempikuvuajieki.
17 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ihmini ihmisen kera
 1. Antajan tahto jiäy hänellähiän voit antua ta voit ei ni antua.
18 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Kaikki voit olla
 1. A bajarilla eimidä jo ruadua, ando hänellä puolen imen’n’ua.
19 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kalevalan muan lapši Viktor Melentjev
 1. Hiän äijän tietäy täštä pelistä ta hänellä oli mitä kertuo keräytynyillä.
 1. Viktor Melentjev on mukava ihmini ta hänellä on hyvä humorintaju.
20 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalah on miärätty uuši piämieš
 1. Artur Parfenčikov šano, jotta myöštymini omalla kotimualla ta ruato tiälä on hänellä hyvin vaštuullini tehtävä:
  Mie panen kaikki omat voimat, tiijot ta kokemukšen, jotta toteuttua tehtävät, kumpaset pani Presidentti, ta Karjalan eläjien toivehet.