Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

114 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaini starina
 1. Kaikki meikäläiset oltih šokissa: “Eikö hänellä kenkänä luaji huomautušta?”
 1. Eikä kenkänä hänellä mitänä šanon.
 1. A konša kävi ilman tyttyö kalalla, niin aina toi hänellä “jäniksen kostinččua”.
22 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaiset
 1. Šanoin hänellä tervehyön ta kyšyin, onko heijän talo myötävänä ta millä hinnalla hyö šitä myyvväh.
 1. Naini ei kerinnyn vaššata, kun mie šanoin, jotta miula ei ole enämpyä rahua makšua hänellä, kuin miljona markkua.
 1. Naini šano, jotta hänellä tuo hinta šopiu.
 1. Šilloin hänellä oli ikyä kolme vuotta, ei hiän muistan šiitä mitänä.
 1. Šillä aikua hänellä šynty kakši lašta.
 1. Mie hänellä šelittelen, jotta ei ne oltu karjalaisie šanoja, ne on venäjän kieleštä tultu, no hiän on yhtä kuin šitä mieltä, jotta ne ollah ihan karjalaista peryä.
 1. Ikäh nähen on hiän kyllä hyväššä kunnošša, vielä 75-vuotisena talvekši pilko halkuo šuuret pinot, kun hänellä on še puulla lämpiejä kyly.
 1. Kerran vein hänellä puolisenkymmentä valmista koivuvaštua, no kun tulin kuukauven piäštä käymäh, niin löysin ne ikkunan alta ihan muština ta homehešša.
 1. Tämä talvi oli hänellä paha.
23 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaisien elämäntavat
 1. Karjalaiset nakreuvuttih ta tuotih hänellä lihua
 1. Hiän pahoin muokkuau muata, hänellä kašvau vähän leipyä, šentäh monet eletähki hyvin köyhäšti.
24 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalan taikainstituutti
 1. A mitä ruatua loihuojalla, još hänellä ei ole hampahie?
 1. Onnakko, ihmiset ušottih, jotta još kaikki hampahat lähettih tietäjältä, niin hänellä ei ole enyä taikavoimua ta haltie jätti hänet.
25 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Käsistäh – muasteri, henkeltäh – runoilija
 1. Enšimmäisen veiččeh Andrei luati viilašta kun hänellä oli 12 vuotta.
 1. Šitä varoin hänellä on olomašša kaikki: oma paja, verštahat, laittehet, kirjat šekä äijän kollegoja, kumpasien kera hiän pitäy yhteyttä Internetin kautti.
 1. Viime vuotena eryähäššä kilpailušša hänellä annettih Perintehien šäilyttäjä -palkinto, juuri hänen luatimista karjalaisista ta skandinavilaisista veiččilöistä.
26 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Kaškie hän ajo
 1. - Tul’igo hänellä kaškie ajua?
27 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Katkuamma l’ehešt’ä
 1. T’ämä ottaw spor’en’jua, što hän’el’l’ä n’ikogda l’eibä ei loppieče.
28 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kauhulla on šuuret šilmät
 1. Hänellä ei ollun mikänä erikoini, vain aivan karjalaini pereh.
29 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kaunista vanhemman polven karjalua
 1. Mimmoni hiän on, mimmoni kohtalo hänellä oli ta mitein hiän eläy nyt?
 1. Kun ruavoštah tuli, niin mie olin niin kuin riähkä hänellä.
30 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kauron eväškesseli
 1. Kun netälin piäštä Kauro istu täyven heinälavon kynnykšellä, oli hänellä nyt aikua ta aihetta jatkua kaikešša rauhašša enšimmäisen päivän järkeilyjäh.