Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

152 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaini starina
 1. Kaikki meikäläiset oltih šokissa: “Eikö hänellä kenkänä luaji huomautušta?”
 1. Eikä kenkänä hänellä mitänä šanon.
 1. A konša kävi ilman tyttyö kalalla, niin aina toi hänellä “jäniksen kostinččua”.
32 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaisen liäke on kyly ta terva
 1. Šiitä kyšyttih Neičyt Muarielta mettä tuohisešša tuijassušša, millä voitua šuajua ta antua hänellä juotavakši.
 1. Muamakka oli šielä vuottan moršiemelta kokotušräččinyä, mi olis moršiemen pitän tuuvva hänellä, kun enši kerran miehol’ašša kylyššä kävi.
 1. Hänellä vain oli lupa istuo vuatepiällä kylyn ovenšuušša kuni lašta peštih.
 1. Vačča on raukalla šilloin kipie ta ušein hänellä on vaččatautiki.
33 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaiset
 1. Šanoin hänellä tervehyön ta kyšyin, onko heijän talo myötävänä ta millä hinnalla hyö šitä myyvväh.
 1. Naini ei kerinnyn vaššata, kun mie šanoin, jotta miula ei ole enämpyä rahua makšua hänellä, kuin miljona markkua.
 1. Naini šano, jotta hänellä tuo hinta šopiu.
 1. Šilloin hänellä oli ikyä kolme vuotta, ei hiän muistan šiitä mitänä.
 1. Šillä aikua hänellä šynty kakši lašta.
 1. Mie hänellä šelittelen, jotta ei ne oltu karjalaisie šanoja, ne on venäjän kieleštä tultu, no hiän on yhtä kuin šitä mieltä, jotta ne ollah ihan karjalaista peryä.
 1. Ikäh nähen on hiän kyllä hyväššä kunnošša, vielä 75-vuotisena talvekši pilko halkuo šuuret pinot, kun hänellä on še puulla lämpiejä kyly.
 1. Kerran vein hänellä puolisenkymmentä valmista koivuvaštua, no kun tulin kuukauven piäštä käymäh, niin löysin ne ikkunan alta ihan muština ta homehešša.
 1. Tämä talvi oli hänellä paha.
34 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaisien elämäntavat
 1. Karjalaiset nakreuvuttih ta tuotih hänellä lihua
 1. Hiän pahoin muokkuau muata, hänellä kašvau vähän leipyä, šentäh monet eletähki hyvin köyhäšti.
35 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalaisien tervehyš ta vointi šyrjäštä kaččuon
 1. Šiinä vyöllä hänellä rippu nahkani taikka liinani šäkkini tarpehien esinehien kera.
 1. Kaikkein kallehin makšu ičeštäh tietäjän mieleštä oli kun hänellä šanottih: “Antakkah šiula Jumala tervehyttä!”
36 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Karjalan taikainstituutti
 1. A mitä ruatua loihuojalla, još hänellä ei ole hampahie?
 1. Onnakko, ihmiset ušottih, jotta još kaikki hampahat lähettih tietäjältä, niin hänellä ei ole enyä taikavoimua ta haltie jätti hänet.
37 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Käsi kiäššä taitehen kera
 1. Šielä Valentinalla šanottih, jotta vaikka hänellä ei riitä teorettisie tietoja, ka kuulo ta iäni ollah hyvät, ta otettih opiston orkesterinjohtajan ta kuoronohjuajan ošaštolla.
 1. Valentina Karhunen on varma, jotta Juakko Vasiljevič šilloin uško häneh, jotta hänellä onnistuu järještyä hyvä kollektiivi.
 1. Muamolla ei ollun musiikkikoulutušta, hiän vain otti näitä lauluja elämäštä, muisti, mitä hänellä laulettih muamo, ämmö ta toiset naiset.
 1. Mie muissan, kun šanoin šilloin hänellä, jotta tämä kanteleh tulou miula niin kuin pyššy Anton Čehovin tevokšissa: još še on, niin še kerran ni ampuu.
 1. Hiän tutki tätä teemua Šuomešša ta hänellä on oma pukujen kokoelma.
38 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Käsistäh – muasteri, henkeltäh – runoilija
 1. Enšimmäisen veiččeh Andrei luati viilašta kun hänellä oli 12 vuotta.
 1. Šitä varoin hänellä on olomašša kaikki: oma paja, verštahat, laittehet, kirjat šekä äijän kollegoja, kumpasien kera hiän pitäy yhteyttä Internetin kautti.
 1. Viime vuotena eryähäššä kilpailušša hänellä annettih Perintehien šäilyttäjä -palkinto, juuri hänen luatimista karjalaisista ta skandinavilaisista veiččilöistä.
39 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Kaškie hän ajo
 1. - Tul’igo hänellä kaškie ajua?
40 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Katkuamma l’ehešt’ä
 1. T’ämä ottaw spor’en’jua, što hän’el’l’ä n’ikogda l’eibä ei loppieče.