Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

114 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kevät tulou, antakkua tie kevyällä!
 1. Piätinččänä anoppi tuli vävyn luo kostih ta tytär, vävyn naini, paisto hänellä kakkaroja.
32 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kevät tulou, antakkua tie kevyällä!
 1. Piätinččänä anoppi tuli vävyn luo kostih ta tytär, vävyn naini, paisto hänellä kakkaroja.
33 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kez’r’iämmä i vallotamma
 1. kellappan’e, hän’el’l’ä s’iemen’d’i n’imid ewl, koiraš da i koiraš.
34 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kiitehenjärven unohutettuja kylijä
 1. Šiih aikah Outilla oli jo ikyä 86 vuotta, ka muisti hänellä oli tuoh ikähki hyvä.
35 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kirjolla heinie
 1. Puanajärven pappi oli kehun hänellä, jotta tiälä šitä on verottamatointa kontuo.
 1. Tuulen šuunta kerto hänellä, minne päin kokka oli ohjattava.
36 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kiukua karjalaisien elämäššä
 1. Še oli erikoisen tärkietä lapšella, kun šamašša šyntyö hänellä ei ole vielä omua šuojuajua anhelie.
37 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Koulu šai kakši viitoista
 1. Hänellä ehotettih tulla uuvven koulun johtajakši nuorešša Borovoin meččäpunktissa.
38 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kozičuz – lyydiläisien kos’s’ontatapa
 1. A še vanhin oli rampa, rupičča ta yksi käsi hänellä oli kehittymätöin.”
 1. Niin kuin oli tapana, šulhaista kostitettih, sriäpittih hänellä piiraita ta tarittih viinua, a hiän šano moršiemen vanhemmilla, jotta hiät pietäh ilman vanhoja perintehie.
39 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kudomine
 1. Ol’i miula ka čikko, ka n’üt’t’en kuol’i, hän’el’l’ä kaimuu n’imit’üt’t’ä kuduo ei šanun, ka hän’el’l’ä ažeta valgie vi̮ate, hiän kakši šein’iä d’ern’iw päivän aloh, a jo kaimuu ei rubie kudomah.
40 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Kuin ennen lapšie kašvatettih
 1. Šemmon’i šе ol’i, ei sitä ollun, ken tuaš parempaiseh, ta kem pahempah, ta ken kuinki, napr’im’er, mie muissan, kum meilä muamo, kum myö vanhempain’i ol’in tytär, ka kuj jättäy, puolenkymmentä, jo jättäy n’iitä, ta s’iitä n’iitä jiämmä n’änččimäh, hänellä pitäy vain kävellä, nuotilla kävelöy, ta vopše joka paikašša, tuattuo še meilä äijänkö kot’ih tulettel’i, kun aivam piti olla t’ienašša, ku pereh ol’i šuuri, ta yksinäh ol’i t’ienašša, a no n’iinkun tu…, s’iitä ku jättäy šinne, mejät pirt’t’ih, tošijanki kun kačomma, kačomma sielä, ta kun vielä himottau, n’i juošša ta šiitä jo loppusella pannah lukku ovih ta lukun tua kaikki, ta jott emmä paken’iis n’änčät, a kun konša pakenemma, n’i el’i olemma šielä uinon, tuuvittel…, olemma šikäl’i, jotta lapš ol’ lentän kätkyöštä, kun itköy, ta lattiella makuau lapši, ta s’iinä i n’än’čät makuamma, vai ku yöllä muamo nuotalta tulou n’i n’iitä, še…, šemmosie n’iän’čint’ie, a vot še ol’ eri liäkärin kohta, jotta kui jesl’i, napr’im’er, mitä kipey…, kipeyvy(i)t ta s’itä ta kipey(vyit), no t’ietäjie ečittih, ta tuošša kaikki, kylyvettä käytettih sielä.