Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

152 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kauhulla on šuuret šilmät
 1. Hänellä ei ollun mikänä erikoini, vain aivan karjalaini pereh.
42 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kaunista vanhemman polven karjalua
 1. Mimmoni hiän on, mimmoni kohtalo hänellä oli ta mitein hiän eläy nyt?
 1. Kun ruavoštah tuli, niin mie olin niin kuin riähkä hänellä.
43 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kauron eväškesseli
 1. Kun netälin piäštä Kauro istu täyven heinälavon kynnykšellä, oli hänellä nyt aikua ta aihetta jatkua kaikešša rauhašša enšimmäisen päivän järkeilyjäh.
44 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kesseliukko
 1. Lapšieki hänellä oli jo melkoni lauma.
45 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kevät tulou, antakkua tie kevyällä!
 1. Piätinččänä anoppi tuli vävyn luo kostih ta tytär, vävyn naini, paisto hänellä kakkaroja.
46 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kevät tulou, antakkua tie kevyällä!
 1. Piätinččänä anoppi tuli vävyn luo kostih ta tytär, vävyn naini, paisto hänellä kakkaroja.
47 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kez’r’iämmä i vallotamma
 1. kellappan’e, hän’el’l’ä s’iemen’d’i n’imid ewl, koiraš da i koiraš.
48 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kiitehenjärven unohutettuja kylijä
 1. Šiih aikah Outilla oli jo ikyä 86 vuotta, ka muisti hänellä oli tuoh ikähki hyvä.
49 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kirjolla heinie
 1. Puanajärven pappi oli kehun hänellä, jotta tiälä šitä on verottamatointa kontuo.
 1. Tuulen šuunta kerto hänellä, minne päin kokka oli ohjattava.
50 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kiukua karjalaisien elämäššä
 1. Še oli erikoisen tärkietä lapšella, kun šamašša šyntyö hänellä ei ole vielä omua šuojuajua anhelie.