Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

114 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Kuin luad’ija regie
(Как делали сани)

 1. Ka, šin’de pl’et’itäh pl’et’oškoida kuin post’ilkaz’eks’i, tämän post’ilkaz’en panow hän’ellä, hiän istuw, ajua hyvä, spokoino.
 1. - A toroba pidäw r’iputtua hän’ellä, i piä torobašša i šyöw hiän tämän kagran.
 1. - Hebon’e, kun l’ibie on, rawvotat potkovoilla, potkovoilla l’ienöw ei l’ibie hän’ellä.

 1. Kebie hän’ellä ved’iä i hyvä.

 1. Šin’de piäl’ičči hamut’inašta pannah voilukan pehmien, hän’ellä l’ienöw olgupiälöillä yl’en jo pehmie, hyvä.
42 Karelian Proper Tolmachi
Biblical texts (translated) Kuin luajittih regilöi
(Как делали сани)

 1. Hänellä ol’i, fuabrikka ol’i oma, zavoda, nu ka hänellä meččiä ves’ma ol’i äijä.

 1. Hänellä ol’i fundamenta šielä, pohja betonnoi, vettä konža vain l’iijän, vettä laškou, vez’i ol’i postojanno, postojanno.

 1. Hänellä hot’ šielä muuda evle, šanou: «Meilä kartoškua ei äijä”.
43 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kunnivoh kullaki
 1. Vielä vet ukon hapatuš höisteli, jotta hänellä oli muka meininki lähtie myöškentelömäh tällä toisella papilla šitä eklisen papin nahkua.
44 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kupina
 1. Emmä tiijä, einuštiko Tuarien kupin laitah jiänyt priipuli totta ta tuliko hänellä hoš mitä.
45 Karelian Proper New written Tver
New-writing language Kyynelet
 1. Kät’kömäh männä hänellä ei šua, mänijä oli vešma läzijä.
 1. Iče pezi, iče čigarkua hänellä kiäri, konža ei ollun papiroskua.
 1. A šiidä kyžyin mamua:
  Mama, a midä t’ota niin jygiešti kät’ki, igiä hänellä on jo 63 vuotta?
 1. Hänellä i omua pertie eule, eläy tuaton i muamon niššalla.
 1. Lesnikkänä ruado, niin hänellä voičči ružjua pidiä.
 1. Toi kodih i San’alla šano:
  Ka, poigane, tämä on šiun i miun vellat, ni yhtä pahua šanua hänellä et šanoiš.
46 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Lapšien ta nuorison talvihuvija
 1. Šemmoni oli hänellä še molitva.
47 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Lašta kyl’vet’t’i buabo
(Баня, родильная обрадность)

 1. A muamolla lapšen n’ellä kymmen’dä päiviä ei anneta lašta peššä, i nagol’e hiän jo muijen jäl’geh pez’iečow, što hiän ei ole nagol’e čistoi, što hän’ellä nagol’e pidäw olla vain muista muwtettuna.

 1. Buabo ottaw hän’en da bluasloven’n’ankena da mol’itvat hänellä, omat i mol’itvat ollah lašta kyl’vet’t’iässä.
48 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Lašta šuatih
 1. S’iitä še puapo tuli, mie s’iitä hänellä šanoin, jottamäne kuču”.
49 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Leipä še leikin lyöpi, kun eteh šuapi
 1. Emäntä kun lienöy ollun pirtissä ta čirppijäiset ei oltu vielä valmehet, ni hänellä tuotih ta pantih čirpit kaklah.
50 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Luonto, lumi, koira ta ihmini
 1. Viktor Simonov on tunnettu Karjalan matkuštaja, enšimmäisellä paikalla hänellä on koiraval’-l’akkomatat.