Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

152 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Koulu šai kakši viitoista
 1. Hänellä ehotettih tulla uuvven koulun johtajakši nuorešša Borovoin meččäpunktissa.
52 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kozičuz – lyydiläisien kos’s’ontatapa
 1. A še vanhin oli rampa, rupičča ta yksi käsi hänellä oli kehittymätöin.”
 1. Niin kuin oli tapana, šulhaista kostitettih, sriäpittih hänellä piiraita ta tarittih viinua, a hiän šano moršiemen vanhemmilla, jotta hiät pietäh ilman vanhoja perintehie.
53 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Kudomine
 1. Ol’i miula ka čikko, ka n’üt’t’en kuol’i, hän’el’l’ä kaimuu n’imit’üt’t’ä kuduo ei šanun, ka hän’el’l’ä ažeta valgie vi̮ate, hiän kakši šein’iä d’ern’iw päivän aloh, a jo kaimuu ei rubie kudomah.
54 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Kuin ennen lapšie kašvatettih
 1. Šemmon’i šе ol’i, ei sitä ollun, ken tuaš parempaiseh, ta kem pahempah, ta ken kuinki, napr’im’er, mie muissan, kum meilä muamo, kum myö vanhempain’i ol’in tytär, ka kuj jättäy, puolenkymmentä, jo jättäy n’iitä, ta s’iitä n’iitä jiämmä n’änččimäh, hänellä pitäy vain kävellä, nuotilla kävelöy, ta vopše joka paikašša, tuattuo še meilä äijänkö kot’ih tulettel’i, kun aivam piti olla t’ienašša, ku pereh ol’i šuuri, ta yksinäh ol’i t’ienašša, a no n’iinkun tu…, s’iitä ku jättäy šinne, mejät pirt’t’ih, tošijanki kun kačomma, kačomma sielä, ta kun vielä himottau, n’i juošša ta šiitä jo loppusella pannah lukku ovih ta lukun tua kaikki, ta jott emmä paken’iis n’änčät, a kun konša pakenemma, n’i el’i olemma šielä uinon, tuuvittel…, olemma šikäl’i, jotta lapš ol’ lentän kätkyöštä, kun itköy, ta lattiella makuau lapši, ta s’iinä i n’än’čät makuamma, vai ku yöllä muamo nuotalta tulou n’i n’iitä, še…, šemmosie n’iän’čint’ie, a vot še ol’ eri liäkärin kohta, jotta kui jesl’i, napr’im’er, mitä kipey…, kipeyvy(i)t ta s’itä ta kipey(vyit), no t’ietäjie ečittih, ta tuošša kaikki, kylyvettä käytettih sielä.
55 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Kuin luad’ija regie
(Как делали сани)

 1. Ka, šin’de pl’et’itäh pl’et’oškoida kuin post’ilkaz’eks’i, tämän post’ilkaz’en panow hän’ellä, hiän istuw, ajua hyvä, spokoino.
 1. - A toroba pidäw r’iputtua hän’ellä, i piä torobašša i šyöw hiän tämän kagran.
 1. - Hebon’e, kun l’ibie on, rawvotat potkovoilla, potkovoilla l’ienöw ei l’ibie hän’ellä.

 1. Kebie hän’ellä ved’iä i hyvä.

 1. Šin’de piäl’ičči hamut’inašta pannah voilukan pehmien, hän’ellä l’ienöw olgupiälöillä yl’en jo pehmie, hyvä.
56 Karelian Proper Tolmachi
Biblical texts (translated) Kuin luajittih regilöi
(Как делали сани)

 1. Hänellä ol’i, fuabrikka ol’i oma, zavoda, nu ka hänellä meččiä ves’ma ol’i äijä.

 1. Hänellä ol’i fundamenta šielä, pohja betonnoi, vettä konža vain l’iijän, vettä laškou, vez’i ol’i postojanno, postojanno.

 1. Hänellä hot’ šielä muuda evle, šanou: «Meilä kartoškua ei äijä”.
57 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Kuin šuaha rebuo
(Как ловить лисиц)

 1. Ris’t’ikanžan duwhu hänel’l’ä tulow, no ei šua rozber’ie mis’t’ä, jes’l’i et l’iiku.
58 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Kuin talvella nuoriz’o gul’aijah
(Как зимой молодежь гуляет)

 1. Ka mudualla brihalla ei šua i kuččuo n’i ked’ä, n’i ken hänel’l’ä ei l’ähe.
59 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kunnivoh kullaki
 1. Vielä vet ukon hapatuš höisteli, jotta hänellä oli muka meininki lähtie myöškentelömäh tällä toisella papilla šitä eklisen papin nahkua.
60 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kupina
 1. Emmä tiijä, einuštiko Tuarien kupin laitah jiänyt priipuli totta ta tuliko hänellä hoš mitä.