Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

152 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
61 Karelian Proper New written Tver
New-writing language Kyynelet
 1. Kät’kömäh männä hänellä ei šua, mänijä oli vešma läzijä.
 1. Iče pezi, iče čigarkua hänellä kiäri, konža ei ollun papiroskua.
 1. A šiidä kyžyin mamua:
  Mama, a midä t’ota niin jygiešti kät’ki, igiä hänellä on jo 63 vuotta?
 1. Hänellä i omua pertie eule, eläy tuaton i muamon niššalla.
 1. Lesnikkänä ruado, niin hänellä voičči ružjua pidiä.
 1. Toi kodih i San’alla šano:
  Ka, poigane, tämä on šiun i miun vellat, ni yhtä pahua šanua hänellä et šanoiš.
62 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Lapšien ta nuorison talvihuvija
 1. Šemmoni oli hänellä še molitva.
63 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Lašta kyl’vet’t’i buabo
(Баня, родильная обрадность)

 1. A muamolla lapšen n’ellä kymmen’dä päiviä ei anneta lašta peššä, i nagol’e hiän jo muijen jäl’geh pez’iečow, što hiän ei ole nagol’e čistoi, što hän’ellä nagol’e pidäw olla vain muista muwtettuna.

 1. Buabo ottaw hän’en da bluasloven’n’ankena da mol’itvat hänellä, omat i mol’itvat ollah lašta kyl’vet’t’iässä.
64 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Lašta šuatih
 1. S’iitä še puapo tuli, mie s’iitä hänellä šanoin, jottamäne kuču”.
65 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Leipä še leikin lyöpi, kun eteh šuapi
 1. Emäntä kun lienöy ollun pirtissä ta čirppijäiset ei oltu vielä valmehet, ni hänellä tuotih ta pantih čirpit kaklah.
66 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Luonto, lumi, koira ta ihmini
 1. Viktor Simonov on tunnettu Karjalan matkuštaja, enšimmäisellä paikalla hänellä on koiraval’-l’akkomatat.
67 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Mamman kertomukšie
 1. Šielä vuotena 1925 hänellä šynty Helmi-čikko.
 1. Hänellä luajittih kakši leikkaušta šilmih, vain yhellä šilmällä jo kašvo jiä.
 1. Vain kun Oškari-veikko löysi ta toi kotih paharaisan kikin, ni Helmi-čikko oikein ihaštu ta rupesi itun kera pyytämäh jättyä hänellä še pentu.
68 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Marjakiisseli
 1. Ukkeli kävi nuapurikyläššä ta šielä hänellä annettih marjakiisselie.
69 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Marjatta ta lapšuon elukat
 1. Marjatta tuumaiččou, mimmoni šuuri rikkahuš ta voimavara hänellä on ollun še, jotta hiän šai kašvua šemmosešša luonnollisešša ympäristöššä.
70 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Matalla Repol’ašša 1894
 1. Palkakši kyllä šiitä lähettimä hänellä valokuvie, kumpaset ottima hänen koko pereheštä.