Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

112 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
81 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih
 1. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh.
82 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pošti Solovetskin manasterista
 1. Tämä rohkie mieš aštu koko ajan piettymättä, apuna hänellä oli kakši kekšie, kumpaset hiän otti matkah heitetyštä veneheštä.
 1. Hiän kunnolla lämmitti kiukuan pirtissä, jotta matkuajat piäštäis lämpiemäh, anto heilä kuivat vuattiet, šyötti šillä, mitä hänellä oli ta hoiti heitä.
83 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Pruasn’iekat
 1. I hänellä on n’imipäivä.
 1. No, lapši šyntyy, n’iim pojall annettih ieštä päin n’imi, jesl’i om pruasn’iekkua, jotta šyntyy n’iin kum pruasn’iekkana, n’i hänellä jo voijah ieštä päin antua n’imi mim…, mimmon’i ollou, hot’ Varlamii, hot Suava, hot, Savat’ei, hot mi ollou, še i annetah.
84 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Puolivalmis kirja antau voimie elyä eteh päin
 1. Juri D’užev pitäy oikeina Carlos Castanedan šanoja, šiitä, jotta kun ihmini on šuanun kaiken, mitä halusi šuaha, kun hänellä ei tarviče enyä kunnivuo ta hiän on valmis lepyämäh ta nauttimah šitä, šilloin pitäy tietyä, jotta tämä on viimeni tentti ihmisellä, täššäki tilantehešša ihmisen pitäy voittua rauhan tunnetta ta uuvveštah taissella paremmašta.
85 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Rosvonniekka
 1. Arvasin hänellä olovan äijyä vaikiempi kuin miula.
86 Karelian Proper New written Tver
New-writing language Ruado tverinkarielan kielen hyväkši
 1. Toivotan hänellä vägie, lujua tervehyttä da pitkiä igiä!
87 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Rukajärven vanhin eläjä
 1. Konša kyšyin Anna Andrejevnalta, kuin monta punukkua hänellä on, hiän rupesi ajattelomah ta tyttäreh kera laškomah: punukkoja on 15 ta prapunukkojaki on jo 13.
88 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šanelun enšimmäisie tulokšie
 1. Šiitä ajašta akka mušikan kera eläy, ei ni šanuakana hänellä vaštah virka.
89 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šavutrupa kylyllä
 1. Hänellä pitäy olla komie mieš, a Van’a komevuttah ei voi kehuo.
 1. Kylyn trupa hänellä on luajittu tavallisešti, kuin ni monella ihmiselläpyörieštä asbestisementtiseštä truvašta.
 1. Van’a kuiteski akottu, löyty hänellä Ninka-moršien Priäžäštä.
 1. A Fed’ua hänellä talošša ei ni tarviče.
90 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Sohjanankošen helmi
 1. Šuurena apuna šiinä hänellä on Langujeva (o.š.
 1. Onnittelemma Zinaida Ust’ugovua merkkipäivällä ta toivotamma hänellä tervehyttä.