Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

26 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kauron eväškesseli
 1. Hiän löysi ryšän ta ašetti šen lampeh laškovan joven šuuhu.
12 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kavotetut šilmälasit
 1. Eččimä joka paikašta: leirissä ta joven rannalla, teltoissa ta mečän laijalla.
13 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Kuin ennen lapšie kašvatettih
 1. Nu še jo kolhoosa alko, a hyö poikki joven elettih meilä siinä.
14 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Kyl’ä Gorčova...
(Деревня Горячево...)

 1. Luajittih meččiä i viät’t’ih Mologa-[joven] ber’galla.
15 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Lapšien ta nuorison talvihuvija
 1. Ta vielä kevätpuoleh, konša alko hanket tulla, šiitähän tiältä kyläštä käytih tytöt luitamah toisella puolen joven.
 1. Ihan toisella puolen joven mäni šiitä reki hankella, kun oli rautapohjani ta kepie.
16 Karelian Proper Vesyegonsk
Dialectal texts Mid’ä miwla šanel’i Hukkina Mihaila-d’iedo
(Что мне рассказывал дедушка Хуккин Михаил)

 1. A jes’l’i män’et heil’ä, konže pert’i l’ämbiew, to pid’äw paini̮ačie: alahi̮ana n’ägyw, ken on pert’is’s’ä, a yl’ähiän’ä on šavu, kuin tumana joven piäl’l’ä, i s’il’mie l’eikki̮aw.
17 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts N’iär’it’ykšet i muwt šanonnat
(Иносказания, клички и отдельные выражения)
 1. Pahalaz’in ved’ehin’e [ved’ehizekši šanotah i joven haldieda].
18 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Nähä N’uhča ta...
 1. Kylä šeisou šamannimisen joven rannoilla ta kaikki talot on rakennettu niin, jotta ne kačotah vejellä päin.
19 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šavutrupa kylyllä
 1. Van’kan kyly šeisou joven rannalla, Liida- täjin kylyn viereššä.
20 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šuuren talon vanha istorija
 1. Kuvašša hyvin nävytäh polut, mit kuletah joven rannalla, monieš talo, mi šeisou ihan rintehen laijalla, a pikkuista loitompanašuuri kakšikerrokšini rakennuš.