Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

95 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
91 Livvi New written Livvic
New-writing language Vessel kylä järvien keskes
  1. Ken midä pastoi.
92 Livvi New written Livvic
New-writing language Viizas reboi
  1. Ken min panou, sen i syöy.
93 Livvi New written Livvic
New-writing language Vladimir Brendojevan mustokse
  1. Ken meis opastajis, libo opastujis kuuli runuo karjalan kielel?
94 Livvi New written Livvic
New-writing language Vladimir Leninan elostu
  1. Stalinua nygöi vähä ken puolistau, aigu sellitti kai hänen hyvät dai pahat ruavot, äijän tiijämmö da prostie emmo voi.
  1. Vähä ken tie däy, nuori kumovusmies enzimäi mieldyi Apollinuarijah, ga hedi sai kieldovastavuksen...
95 Livvi New written Livvic
New-writing language Yksi kylä – moni nimie
  1. Ga yhtelläh vähä ken voibi sanuo, kui on roittu kylien nimet.