Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

95 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Livvi Syamozero
Dialectal texts Endine svuad’bo. N’eičutkülü
(Старинная карельская свадьба. Девическая баня)

 1. Kaikil itkiettih: sizärel, mi vai keda miehel menijiä oli ennen, ken vai kui eierähäd mendih, d’älgimäi...

 1. Nado, kui kudamal ženihäl sizär on ku ga, sizär levittäw, a kui sizärdu ewle ga, ken sie l’ähembäine rodn’u on, ned l’evitetäh sie, ženihöin čuraz l’evitetäh.
22 Livvi Syamozero
Dialectal texts Endine svuad’bo. Sulhaizet
(Старинная карельская свадьба. Сваты)

 1. Ken sinul käski svuad’bon eroittua, müö üksikai otammo", – sanow.
23 Livvi Syamozero
Dialectal texts Endine svuad’bo. Venčal tulduu
(Старинная карельская свадьба. По возвращении от венца)
 1. Sit kui söimmö da d’oimmo, sit se tervehtüstola rodih, mučoin kačotus, sit kui riehkittih orziloi, da sit otetah net kädeh, kedä mi: ken kalun, ken min ottaw, sit kui riehkitähhäi, kirrutah: "Hüviä muččoi, hüviä molodoloi, hüviä muččoi!"
24 Livvi New written Livvic
New-writing language Eräs zobottaine – kydyizet, kälyizet...
 1. Nuorembal kälyl pidi kuunnella joga dielos vahnembua kälyy, ken enzimäzikse taloih tuli, ugodie joga sanal.
 1. No ku tozi beda taloih tuli, sit autettih kogo kyläl, ken vai mil voi.
 1. Sitgi nygözel aijal sanotah sille ken ruavottah istuu: “Istut ku Iivoin ad’vo”.
25 Livvi New written Livvic
New-writing language Heččul helizöy, Mal’l’al mälizöy…
 1. Heččulan vahnas kalmužimas mustoitetah adamanaiguzet karzikkokuuzet mäil, vai vähä ken tiedäy, ku nämmä puut on jiädy pyhäs rosas.
26 Livvi New written Livvic
New-writing language Huttupada kiehuu
 1. Mämmin pastandu on piäazieloi, jo harvat ket tietäh kui sidä luajitah oigieh, en nähnyh niyhty karjalastu ken pastau mämmii nygöi.
27 Livvi New written Livvic
New-writing language Huttupada kiehuu
 1. Mämmin pastandu on piäazieloi, jo harvat ket tietäh kui sidä luajitah oigieh, en nähnyh niyhty karjalastu ken pastau mämmii nygöi.
28 Livvi New written Livvic
New-writing language Hyrzyl – kahten muan raja
 1. Vot minä sidä kyzelen, ga nikui en voi loppussah tiijustua, pidäs tiijustua, a vot ei niken putilleh voi sanuo, ken kui oppiu sanuo.
29 Livvi New written Livvic
New-writing language Igäine saldattu
 1. Ken tiezi suomen kielen, nuoret neičykät, net kai ruattih suomen kantoras.
30 Livvi New written Livvic
New-writing language Kaiken pertin hyppeilöy da čuppuzeh kykistyy
 1. Da vältämättäh poltakkua net sanojen “kuspäi tulitto, sinne mengiägilibo “mene sinne, ken sen ruadoi”.