Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

95 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
41 Livvi New written Livvic
New-writing language Kiel’ da rahvaz
 1. Maija oli ezmaine, ken kir’ut’ anukselaižen Brendojevan Vladimeran runoiš ja abut’ lugijoile el’geta niiden suuren merkičuksen rahvahankul’tuurale.
 1. Lyydin kielen ozas Maija pagiži huolen ke, häin sel’gedas nägi, ku ni ken Kard’alan tazavaldas ei tahto tugeda sambujad lyydin kel’t.
42 Livvi New written Livvic
New-writing language Kieli da mieli – elbyygo muamankieli?
 1. Toine nämis klassiekois on Leanne Hintonan da Ken HalenKäytändöllizen kielenelvytyksen vihandu kirju”.
 1. Nämih luokitteluloih uskokkah ken tahtou.
43 Livvi New written Livvic
New-writing language Kiviniemel, lieterannal
 1. Varrastettih äijy, jumalaizet oldih hyvät, sit tuodih kaikin, ken kui.
 1. I kai ken Liettieh, ken pos’olkah tuldih rahvas tänne, sanelou Anatolii Mihejev.
44 Livvi New written Livvic
New-writing language Koli kuččuu käyjii
 1. Huogavuo voibi eri luaduh, ken kui suvaiččou, joga kohtas on vägi tukku rahvastu.
45 Livvi Kotkozero
Dialectal texts Kui enne svuad’bua piättih
(Как раньше свадьбу играли)

 1. Tütön vanhembat ei sulhaštu vallittu, vuatettih, vaigu ken teriäm tüttären koziččiš.

 1. [Rubl’u d’engua annettih emändäl’e, a ken vedi i kartohkua, ken pelvastu, ken midä liišitti].
46 Livvi New written Livvic
New-writing language Kui gostii vastattih
 1. A ken ei maltanuh ni yhty sanua virkua, viegi irvistetti: “Vaikastui kui kala kurniekas”.
47 Livvi Rypushkalitsa
Dialectal texts Kui minä kirjah opastuin
(Как я научилась грамоте)
 1. Revol’ucien jäl’l’es mužikat meijän ruvettih gaziettoi da kniigoi lugemah, ken maltoi, a akois pošti niken ei lugie maltannuh.
48 Livvi Vidlitsa
Dialectal texts Kui mužikku kävüi suolah
(Как мужик ездил за солью)

 1. "Ken nuorin, se tuogah vičan zaverkakse!"
49 Livvi New written Livvic
New-writing language Kyläläine kezälomaniekku on kodimuan hyvyzil
 1. Häi on futbolan fanuattu: tiedäy kaikkien joukkoloin dai enimien kižuajien nimet, ken kudamas liigas on, tiijusti futbolistoin palkatgi.
50 Livvi New written Livvic
New-writing language Ladvalazet: eliä da paista omah tabah
 1. Voinan aigua Ladvas oli luageri vangiloih niškoi, ga nygöi voinan aigua harvah ken mustelou.
 1. Kai paikallizet eläjät mielihyväl tuldih paginale, saneltih ken midä tiezi.