Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

95 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
51 Livvi New written Livvic
New-writing language Lähti senčoih, meni Žil’čoih
 1. Ken da kus toimitti sanuo täh luaduh enzimästy kerdua en tiijä, ga iče olen kuulluh tämän sanondan Anuksen čupule kävves.
52 Livvi Nekkula
Dialectal texts Lašku Lawri
(Ленивый Лаврентий)

 1. Ei ni ken ota ruadoh: malta ni midä emmo.
53 Livvi New-writing language Livvin piämurdehes Vepsän-karjalkielizes avvokorpusas
(О ливвиковском наречии карельского языка и корпусе ВепКар)
 1. Kaikin, ken opastuu livvin kieldy, ken tahtou suaha uuttu livvin kieles, voijah löydiä net materjualat Internietan kauti.
54 Livvi New written Livvic
New-writing language Liygiläzet lyydiläzillyö gostis
 1. Rahvas pakitah abuu hänel, sanommo, ken hävitti lehmän, kelle pidäy lykkyy.
55 Livvi New written Livvic
New-writing language Lyhyt sana “oza” – pitky eloksen nero da syvät tunnustukset
 1. Vahnan lehmän ozat tuttavat, ga vähä ken ristikanzois kačahtih sambujan žiivatan silmih, smietin vai hyväsydämelline emändy da viizas runoilii, net yhtyttih Anna Usovan henges.
56 Livvi Kotkozero
Dialectal texts Mägräd’d’ärven sananpolvet da primietät
(Мегрозерские пословицы и приметы)
 1. Ken midä suaw, se sidä i pidäw.
57 Livvi New written Livvic
New-writing language Mezikämmenen šeikkailut
 1. Sinä unohtit, ku ken ei rua, se ei ni syö.
58 Livvi New written Livvic
New-writing language Mieldykiinnittäi löydö
 1. Eigo ni kois huoli varata, hot biblija on štolal da itše siid istut sidä katšelemas, ei ni ken kiellä tädä kniigoa lukemas.
 1. Ka tulieda päiveä emmo soa vie ni ken tiedeä midä se matkassah tuonnoh.
 1. Tiijämmöhäi, što moas on voina, eigo meis ni ken voi äijemmäli vuotta nygöi midä on soannuh enne miirun aigoa.
59 Livvi New written Livvic
New-writing language Mokki
 1. Hypättih rahvas, juostih kirikköllyö, kyzytäh:
  Ken zvoniu?
60 Livvi New written Livvic
New-writing language Neidizen arbaitukset
 1. Neidine on yksinäh kois, a pereh ollah kai ruavol, ken kusgi.