Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

95 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
81 Livvi New written Livvic
Biblical texts (translated) Surmu kuomannu
 1. Ken sinule ruistu kobran viey kirikköh, sille lähtet selgäh.
 1. Sinä olet ylen sluaboi mies: ken sinule tuohuksen uskaldau, bohattu mužikku, dai sinä sidä rubiet hyvittämäh.
82 Livvi New written Livvic
New-writing language Susiedazet
 1. Kaikin ajettih omii dieloloi myö ken kunne.
83 Livvi New written Livvic
New-writing language Talvel kalah
 1. Matkah menöy toiči enämbi čuassuu, ga sidä aigua myö emmo näe, sendäh ku kalamiehet ainos kerrotah, mittumua kummua kel on olluh, i ken mittumua kalua sai.
 1. Sie voit kuulta ku erähäle kalamiehele ongeh puutui puolikilohine jorši, toine sai vies kilos ahvenen, a ken enämbäl löyhkähtähse sai jo metrin piduhuon lahnan.
84 Livvi Kotkozero
Dialectal texts Tiedohus virtütükses
(Заговор от сглаза)
 1. Ken liennow kadehižeh kaččonuh,
  Vestuksužin valvatannuh
  Mustin silmin,
  Harmain silmin,
  Valgein silmin
  Ičelleh ižändile-emändilekohti.
85 Livvi New written Livvic
New-writing language Tiedoiniekku
 1. Häi rubei eččimäh tiedoiniekkua, ken vois auttua.
86 Livvi Syamozero
Dialectal texts Tuattah n’evvow poigua el’ämäh
(Отец учит сына жить)

 1. (A mindäh dorogal l’eibie l’ükkieken tulow matkalaine, pidäw süöttie, juottuo, iče lähtet konzu matkah, sit d’on’goi sinuu süötetäh, d’o keral l’eibie ei pie ottua.

 1. Tervehüttü, sanow, luadie ristkanzal ei pie ni kel, pidäw lähtie ennen kaikkie huondeksel ruadoh, sinul d’ön’göi ken vastah tule ei, sinul tervehüs laitah, a sinä et toizel lai tervehüttü.

 1. Kolmandeksel’eibie dorogal l’ükkie: tulow matkalaine ken üökse, sinä händü süötät, provodit hänen, tüönnütät i sit, sanow, vot dorogal l’eibiä l’ükittü.
87 Livvi New written Livvic
New-writing language Tuatto mustoitti
 1. Kui da kai oli armies se mies, emmo rubie sanomah, eigo sidä ken tiijä.
88 Livvi New written Livvic
New-writing language Tuhukuun haikuloi
 1. ***
  Talven viimu vai
  puhuukaikin ystävät
  ollah ken kusgi.
89 Livvi New written Livvic
New-writing language Ukonvemmel
 1. Muheloittajen häi kačahtihes ičes ymbäri, eigo ken olluh kuulluh sidä...
 1. Kuule, Genni, kačo nuoril silmil, ken sie suarelpäi ajau?
90 Livvi New written Livvic
New-writing language Varusta Synnyle hattarat da sua lykynavaimet Vierissänakas
 1. Sille, ken maltoi vastata kaikkih kyzymyksih da eli putilleh kaiken vuvven, toiči, ylen-ylen harvah Vierissänakka lykkäi lykynaivaimet.