Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

22 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Livvi New written Livvic
New-writing language Kui Kevät Talven voitti
 1. Päiväine vastuau:
  En ole vastannuh Kevätty, ga näin vahnua Talvie.
12 Livvi New written Livvic
New-writing language Kus puu kazvau, sit i kando happanou
 1. Nygöi Tepoiniemen nimine piha on Kotkatjärven kyläs, sie jäi kolme vahnua kodii da kaksi kandueläjiä.
13 Livvi New written Livvic
New-writing language Lyhyt sana “oza” – pitky eloksen nero da syvät tunnustukset
 1. Viestien tuoju -runos vahnua naistu ihaškoitetah “avatus ikkunas päiväine luaskau”, kuppine čuajuu ičen pastetun letunke, “ikkunas kuhn’al čiučoihutlendänyh, kudai puutui “viestien tuojaksesentäh gu jälles linnun “gostinduanaizen “nostatti muamua duumis telefonsoitto” – poigu tostiihes tiijustamah.
 1. Mama säilytti vai kolme voinanaijan pajoloinke da talui niilöi omih Kotkatjärven školan algukluassoih vastavuksile veteruanoinke, sanoi moizel hyväl mielel miehet kuunneltih, kai silitettih vahnua brujua.
14 Livvi New written Livvic
New-writing language Omamualazet
 1. Muamo da tuatto äijän midä tietäh, sit heimokunnas on vahnua karjalastu, kudamienke puaksuh olemmo yhtes.
15 Livvi New written Livvic
New-writing language Pitky matku kodih
 1. Hyö otettih kai fotokuvat, sendäh nygöi ei ole ni yhty vahnua fotokuvua, vai Ven’al otetut jiädih.
16 Livvi New written Livvic
New-writing language Runonpajattajan mustokse
 1. Buabal ei olluh muga žiäli den’goi (ei ni äijy niidy olluh), žiäli oli vahnua nahkahistu kukkaruo.
17 Livvi New written Livvic
New-writing language Šondajoven suus
 1. Eigo sidä vahnua nimie suannuh sellittiä tiedämättäh kielen histouriedu.
18 Livvi New written Livvic
Biblical texts (translated) Surmu kuomannu
 1. Surmu sanou Kiriläle:
  En voi olla, kuomu-rukku, äijy rahvastu otettavua on: on vahnua, on nuordunet pidäy kai, kenen vuoro tuli, ottua.
19 Livvi New written Livvic
New-writing language Tänne kävvä maksau!
 1. Skansenas”, oppikkua duumaija, on enämbi 150 vahnua taloidu da huonustu.
20 Livvi New written Livvic
New-writing language Tulgua Vodlajärven kanzallizeh puustoh!
 1. Enimyölleh on vahnua kuuzikkuo.