Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

22 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Livvi New written Livvic
New-writing language Tuuksenjoven randažil
  1. Adamanaigua dai ei ylen ammui, nenga kaksisadua vuottu tagaperin moizii nimilöi puaksuh annettih kylis, sanou Irma Mullonen da mainiččou vie kaksi vahnua nimie:
    Nämmih vois kuuluo moine vahnu kylännimi kui Koikkal, da sen pohjannu mitahto koikottua-verbis roinnuh sana.
22 Livvi New written Livvic
New-writing language Ukonvemmel
  1. Terveh teile, Mikkidiädö, tervehti häi vahnua da heitti kepkan piäs.