Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

30 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps Southern Veps
Dialectal texts Kut nahkan tegiba
(Как кожу выделывали)
 1. Nahkan ligotaba vedhe, pidäba nedalin' vedes.

 1. Koumed–nelläd sutkad pidäba izveskas nečiš.

 1. Koume nedalid pidäba, päliči koumes nedališ möst žo muga obdelivaiba i möst, paneba koumeks nedalikš.
 1. Ihcan nedalid, koume smenad pidäba i nahk vaamiž liib.
12 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut pölvhan kazvatimei
(Как мы лен выращивали)

 1. Nedalid' kaks’ pidäba.

 1. Gežli läm vezi ka kaks’ nedalid' pidäba, a gežli vilu vezi ka pidäba nedalid koume.
13 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Kut vįin i rahton tehlimei
(Как мы делали масло и творог)
 1. Ezmäks päčiš pidäba, potom paaba humbroho, kįivdaba, näd, semnen i humbros survoba, klakil’ eskei mänob, g’ouhoks mugomaks.
14 Veps New written Veps
New-writing language Kut voib eläda pajota?
 1. Varastanpajanikad pidäba sures arvos enttušt kul’turad da napriba jätta se istorijaha.
15 Veps New written Veps
New-writing language Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs
 1. Kel om vägi, ka käveleba marjoihe, babukoihe, ongitaba järvel, pidäba kodiživatoid, äjan radaba ogorodal.
16 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ kucub
 1. 15 Minun kal’t kunigahad pidäba valdad,
  käskijad ladiba oiktad zakonad.
 1. 16 Minun kal’t pidäba valdan valdmehed,
  rahvahan pämehed da kaik man sudjad.
17 Veps New written Veps
New-writing language Minun pen’ Kodima
 1. No tedan, miše oma mehed, kudambad pidäba vepsän kel’t sures arvos, andaba kaiken südäimen da vägen kelen kehitoindaha.
18 Veps New written Veps
New-writing language Mišpäi rippub kändmižen satuz?
 1. Pidab sanuda, miše moskvalaižed adivod pidäba korktas arvos Robert Petrovičad.
19 Veps New written Veps
New-writing language Napernuz’ da uskond lujas abutaba elos
 1. Hüvä emäg da ižand kaiken pidäba hol’t siš da tegeba sen vaiše parembaks.
20 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed

 1. 10 Verentahtnikad ei navedigoi vigatomid,
  a tozioiktad pidäba heiš hol’t.